Select Page

Kmetijska dela

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 7.

Izbirni predmet kmetijska dela povezuje znanja različnih predmetov, učence spodbuja k razmišljanju o pomenu kmeta in kmetijstva. Spoznavali bomo kmetijske panoge (živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo) in razvoj kmetijstva. V kolikor nam bodo razmere dopuščale bomo obiskali družinsko kmetijo, sadovnjak in konjerejski center, sadili bomo tudi različne kulturne rastline in jih posadili na šolskem vrtu ali pa jih bodo učenci odnesli domov.

Če bo interes učencev in če nam bodo razmere dopuščale, pa bi del ur izvedli tudi na dvodnevnem taboru (petek in sobota) v CŠOD Škorpijon, kjer bodo učenci med drugim spoznavali domače živali in jahali konje.

Izvedba pouka je povezana tudi s stroški, ki jih krijete starši: plačilo morebitnega prevoza do kmetij. Cena tabora je bila običajno do 50 eur.

Vsebino predmeta si lahko podrobneje ogledate v spletni učilnici: obvezni izbirni predmeti – Ihan – sodobno kmetijstvo.

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost