Select Page

NEOBVEZNI izbirni predmeti v šolskem letu 2015/16

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) bomo v šolskem letu 2015/2016 nadaljevali s postopnim izvajanjem pouka neobveznih izbirnih predmetov za učence 1., 5. In 8. razreda.

Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmet – drugi tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro tedensko.

Pouk neobveznih izbirnih predmetov bomo izvajali ob zadostnem številu prijav.

 

Učni načrti neobveznih izbirnih predmetov:

izbirni-predmeti

Na podlagi prijavnic, ki so jih učenci prejeli meseca aprila in maja 2015 bomo v šolskem letu 2015/16 izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

1. RAZRED:

– NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET, ANGLEŠČINA

4. RAZRED:

– NEMŠKI JEZIK, dve skupini na matični šoli
– NEMŠKI JEZIK (podružnica Ihan)
– UMETNOST – ples
– TEHNIKA

5. RAZRED:

– NEMŠKI JEZIK (začetna in nadaljevalna skupina)
– TEHNIKA
– ŠPORT (podružnica Ihan)

V 7. in 8. razredu neobveznih izbirnih predmetov ne bomo izvajali zaradi premajhnega števila prijavljenih učencev.

Dodatne informacije dobite pri pomočnici Mateji Chvatal.

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)