Select Page
Aktivnosti:Roki:  
Razpis za vpis v srednje šole ( internet, tiskana verzija v ŠSS in knjižnici)do 22. 1. 2021
Seznanitev učencev in staršev z vsebinami  Razpisa; posredovanje navodil in svetovanjedo 11. 2 . 2021 (oz. do inf. dneva)
Informativni dan na vseh srednjih šolah12. 2. in 13 2. 2021
Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti in spretnosti in posredovanje športnih dosežkov (samo nekatere šole- posebne prijave)  do 4. 3. 2021
Opravljanje preizkusov posebnih sposobnosti (samo nekatere šole, npr.: oblikovna, fotografija, zobotehnik, umetniške gimnazije, športne gimnazije,  ekonomska gimnazija (š))od 11. 3. do 20. 3. 2021 (do 26. 3. 2021 dobijo potrdila)
Prijavljanje za vpis  učencev na izbrane šole za šol. leto 2021/22do 2. 4. 2021
Javna objava številčnega stanja prijav na SR šolah (brošure, internet)8. 4. 2021 do 16.ure
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ zado 22. 4. 2021
NPZ redni rok: slovenščina4. 5. 2021
                          matematika6. 5. 2021
                           biologija10. 5. 2021
Objava omejitve vpisa na šoli in na Spletni strani MIZŠ21. 5. 2021
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (s strani srednjih šol)Do 27.5.2021
 VPIS (prinašanje dokumentov) v srednje šole oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka:  med 16. 6.  in 21. 6. 2021 (do 14. ure)  
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis uspešnih ter objava spodnjih mej izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ)21. 6. 2021  (do 16. ure)
Obveščanje učencev, ki niso bili uspešni – prijava za 2. krog izbirnega postopkado 24. 6. 2021 (do 15. ure)
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka in  vpis uspešnih učencev v 2. krogu  29. 6. 2021 do 9.ure vpis do 30. 6. 2021 do 14. ure
Objava prostih mest (spletna stran MIZŠ)1. 7. 2021 do 15. ure
Vpis učencev na SR šolah, ki še imajo prosta mesta                                                                                                   do 31. 8. 2021  
(Skupno 1.063 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost