Umetnostna zgodovina

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35 (32 ur – 9. razred)
Razred: 7., 8. in 9.

Umetnostna zgodovina obravnava zgodovino umetniških stvaritev v likovnih zvrsteh, zlasti arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu. Je multidisciplinarna veda, saj svet likovno izraženih misli, občutij in spoznanj povezuje s številnimi drugimi, zlasti humanističnimi predmeti.

Namen izbirnega predmeta umetnostna zgodovina je, da učenca vpelje v svet umetnostnih spomenikov od davnine do naših dni. Preko njih spozna umetnost in kulturo širšega (evropskega) okolja in domačega kraja.

Posamezne sestavine predmeta dajejo široko kulturno izobrazbo, širijo duhovno obzorje, dajejo življenjsko osmišljanje ter navajajo na sprejemanje raznolikega, raznoterih kvalitet.

Pouk izbirnega predmeta umetnostna zgodovina prepletajo prvine teoretičnega posredovanja (PPP, učbeniki, …), aktivna srečanja s spomeniki (obisk muzejev, galerij, strokovne ekskurzije) in aktivno izražanje prejetega znanja pri individualnih ali skupinskih projektnih nalogah.

Izbirni predmet umetnostna zgodovina bo potekal v dveh sklopih:

Kaj nam govorijo umetnine – uvod v umetnostno zgodovino, zvrsti likovne umetnosti, spoznavanje s temeljnimi ikonografskimi pojmi, mitološke in nabožne upodobitve, simbolika rastlin in živali…

Oblika in slog –  umetnostni slogi s pregledom spomenikov od prazgodovine do sodobnosti ter estetska merila, ki opredeljujejo umetnost v Evropi in Sloveniji.

Helena Čretnik

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost