Select Page

Zaposleni

UČITELJSKI ZBOR

Zaradi varnosti pred spletnimi zlorabami in napadi morate v naslovu elektronske pošte namesto [afna] ročno popraviti in zamenjati v znak @.

IME IN PRIIMEK, e-pošta DELOVNO MESTO

Aupič Zdenka,

zdenka.aupic[afna]guest.arnes.si

učiteljica geografije, razrednik 9. c

Banko Nadica,

nada.banko[afna]guest.arnes.si

učiteljica matematike, razrednik 9. b

Baškarad Sofija,

sofijabaskarad[afna]gmail.com

učiteljica obveznih in neobveznih predmetov iz nemščine

Bergant Nataša,

bergant.natasa[afna]gmail.com

učiteljica zgodovine

Bevc Breda,

breda.bevc[afna]guest.arnes.si

učiteljica športa in izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Blagojevič Manja,

manja.blagojevic[afna]guest.arnes.si

učiteljica v OPB

Bolta Angelina,

angelina.bolta[afna]guest.arnes.si

učiteljica v OPB (PŠ Ihan)

Brezovar Lucija,

lucija.brezovar[afna]hotmail.com

učiteljica angleškega jezika na razredni stopnji

Colnerič Petra,

pcolneric[afna]gmail.com

učiteljica glasbene umetnosti in v OPB

mag. Čepelnik Laura,

laura_cepelnik[afna]hotmail.com

učiteljica v OPB

Černe Petra,

petra.cerne.94[afna]gmail.com

učiteljica DSP

dr. Černohorski Branimir,

branimir.cernohorski[afna]gmail.com

učitelj športa in izbirnih predmetov

Čimžar Andreja,

andreja.cimzar[afna]gmail.com

učiteljica DSP (PŠ Ihan)

Čuk Robert,

robert.cuk1[afna]guest.arnes.si

učitelj matematike, razrednik 6. i (PŠ Ihan)

Drovenik Sonja,

sonja.drovenik[afna]guest.arnes.si

knjižničarka

mag. Erminio Darja,

darja.erminio[afna]guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka, slovenskega jezika v 6. razredu in v OPB, razrednik 5. i (PŠ Ihan)

Florjanič Lea,

lea.florjanic[afna]gmail.com

učiteljica razrednega pouka, razrednik 4. c

mag. Gorjan Urška,

urskagorjan[afna]yahoo.co.uk

učiteljica razrednega pouka, razrednik 4. a

Grašič Monika,

monikagrasic[afna]yahoo.com

učiteljica v OPB

Grom Nataša,

natasa.grom[afna]guest.arnes.si

pomočnica ravnatelja za razredno stopnjo

Gruden Darja,

darja.gruden[afna]gmail.com

učiteljica DSP

Hace Marko,

marko.hace[afna]gmail.com

svetovalni delavec, učitelj DSP

Hočevar Eva,

 

učiteljica DSP

Hrovat Nina,

 

logopedinja

Javornik Darja,

darja.javor[afna]gmail.com

učiteljica geografije in v OPB (PŠ Ihan)

Juvan Stough Maja,

yummaya[afna]ymail.com

učiteljica angleškega jezika

Kalan Katarina,

kalan.katarina[afna]gmail.com

učiteljica razrednega pouka

mag. Kasesnik Špelca,

spela.kasesnik[afna]gmail.com

učiteljica glasbene umetnosti (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Klenar Tadeja,

tadeja.klenar[afna]gmail.com

učiteljica fizike (PŠ Ihan)

Kolenc Tjaša,

tjasakolenc13[afna]gmail.com

učiteljica  razrednega pouka, razrednik 1. i (PŠ Ihan)

Kopitar Gašper,

teacher.kopitar[afna]gmail.com

učitelj angleškega jezika, razrednik 7. i (PŠ Ihan)

Kovač Darinka,

darinka.kovac[afna]guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 5. a

Kovačič Nataša,

natasa.kovacic3[afna]guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka in v OPB, razrednik 3. i (PŠ Ihan)

Krabonja Marta,

marta.krabonja[afna]gmail.com

učiteljica razrednega pouka, razrednik 2. i (PŠ Ihan), vodja PŠ Ihan

Krajnc Peter,

peter.krajnc[afna]guest.arnes.si

učitelj tehnike in tehnologije, obveznih in neobveznih izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Krašovec Branka,

branka.krasovec[afna]gmail.com

učiteljica v OPB

Križaj Gregor,

gkrizaj[afna]gmail.com

učitelj zgodovine, državljanske in domovinske kulture ter etike in izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Langus Peterlin Melita,

melita.langus-peterlin[afna]guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka, neobveznega izbirnega predmeta šport, razrednik 4. i (PŠ Ihan)

Lavička Tina,

tina.krpac[afna]gmail.com

učiteljica športa ter obveznih in neobveznih izbirnih predmetov s področja športa in v OPB, razrednik 8. b

Ljoljo Andreja,

andreja.ljoljo[afna]guest.arnes.si

vzgojiteljica v 1. i, ter v JV in v OPB (PŠ Ihan)

Marčič Tanja,

tanja.marcic[afna]gmail.com

pomočnica ravnatelja za predmetno stopnjo,

svetovalna delavka (PŠ Ihan)

Marinšek Mira,

mira.marinsek[afna]guest.arnes.si

svetovalna delavka

Mauko Purgaj Sonja,

sonja.mauko[afna]gmail.com

učiteljica v OPB (PŠ Ihan)

Mazej Jasmina,

jasmina.mazej[afna]gmail.com

učiteljica slovenskega jezika, razrednik 9. i (PŠ Ihan)

mag. Mihelčič Magda,

magda.mihelcic[afna]guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka in v JV, razrednik 2. b

Miklavčič Jelka,

jelka.miklavcic[afna]gmail.com

učiteljica angleškega jezika in izbirnih predmetov, razrednik 8. c

Oražem Darko,

darko.orazem[afna]guest.arnes.si

učitelj športa in izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Ozmec Anja,

ozmec.anja[afna]gmail.com

učiteljica angleškega jezika in v JV

Pavlovčič Eljon Barbara,

barbara.pavlovcic[afna]gmail.com

učiteljica DSP

Perne Lisjak Matejka,

mateja.perne[afna]guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka in v OPB, razrednik 3. j (PŠ Ihan)

Pertot Tomažič Jana,

jana.pertot[afna]guest.arnes.si

učiteljica slovenskega jezika, razrednik 9. a

Pirš Irena,

irenca.pirs[afna]gmail.com

učiteljica razrednega pouka in v JV, razrednik 3. c

Pivec Nataša,

natasa.pivec[afna]guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 2. c

Podgoršek Estela,

estela.podgorsek[afna]guest.arnes.si

učiteljica slovenskega jezika, razrednik 8. a

Podgoršek Mateja,

podgorsek.mateja[afna]gmail.com

učiteljica razrednega pouka, razrednik 4. b

Poljanec Mojca,

osd.podpora[afna]gmail.com

organizatorka računalniških dejavnosti, učiteljica računalniških izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan), učiteljica v OPB (PŠ Ihan)

Pungerčar Verbič Vesna,

vesna.pungercar-verbic[afna]guest.arnes.si

vzgojiteljica 1. a in učiteljica v OPB

Radmelič Romana,

romancavd[afna]gmail.com

učiteljica razrednega pouka, vzgojiteljica v 1. j, učiteljica v OPB (PŠ Ihan)

Rajnar Kralj Majda,

mai.rajnar[afna]gmail.com

učiteljica likovne umetnosti in izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Reich Marko,

marko.reich[afna]gmail.com

učitelj DSP (PŠ Ihan)

Rutar Bojana,

bojana.rutar[afna]guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. c

Senica Nataša,

natasa.senica1[afna]guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka in v JV ter OPB, razrednik 3. b

Severhen Ester,

severhenester[afna]yahoo.com

učiteljica v OPB

Skamen Šerkezi Tinkara,

tinkara.serkezi[afna]gmail.com

učiteljica v OPB, vzgojiteljica v 1. a

Slokar Polona,

polonaslokar[afna]gmail.comv

logopedinja

Sojer Daša,

dasa.sojer[afna]gmail.com

učiteljica gospodinjstva, biologije, izbirni predmeti in razrednik 8. i (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Starin Aleksandra,

aleksandra.starin[afna]guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka in v JV, razrednik 2. a

Stele Matej,

matej.stele[afna]gmail.com

knjižničar

Sušnik Petra,

petra.susnik[afna]guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. a

Szomi Kralj Bela,

szomi[afna]siol.net

učitelj fizike in matematike ter izbirnih predmetov,

razrednik 6. a

Škedelj Veronika

vsked[afna]11sola.si

organizatorica šolske prehrane, učiteljica gospodinjstva in izbirnih predmetov

Šporar Veronika,

veronika.sporar[afna]guest.arnes.si

vzgojiteljica v 1. b in v OPB

Šuštaršič Tjaša,

tjasa.sustarsic[afna]gmail.com

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. b

Štirn Petra,

petra.stirn15[afna]gmail.com

učiteljica v OPB

Švegelj Vladimira,

vladimira.svegelj[afna]guest.arnes.si

učiteljica kemije in izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Tancik Anita,

anitkatancik[afna]yahoo.com

učiteljica razrednega pouka in športa v 2. a, razrednik 3. a

Tavčar Urška,

urska.tavcar[afna]guest.arnes.si

učiteljica matematike

Tekavc Nuška,

nusa.tekavc[afna]guest.arnes.si

učiteljica tehnike in tehnologije ter matematike, razrednik 7. a

Tišler Rok

rok.tisler85[afna]gmail.com

učitelj matematike (OŠ Domžale in PŠ Ihan), biologije, razrednik 7. c

Trošt Alenka,

alenka1.trost[afna]gmail.com

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. j (PŠ Ihan)

Turinek Helena,

helena.turinek[afna]guest.arnes.si

učiteljica DSP in v OPB

Tušek Mirjana,

mirjana.svoljsak[afna]guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka, v JV in OPB, razrednik 5. c

Valenčič Nina,

nina.nb[afna]gmail.com

učiteljica angleškega jezika in izbirnih predmetov

mag. Vodopivec Kolar Katarina,

kvk.sola[afna]gmail.com

učiteljica naravoslovja (OŠ Domžale in PŠ Ihan), razrednik 6. c

Vogrič Benjamin,

benjamin.vogric[afna]zgnl.si

logoped

Voler Saša,

sasa.voler[afna]zgnl.si

učiteljica DSP

Vozelj Suzana,

vozeljsuzana[afna]gmail.com

učiteljica angleškega jezika na razredni stopnji in v OPB

Vrančić Jana,

jancka84[afna]gmail.com

laborantka

Zorenč Jasna,

jasna.zorenc[afna]gmail.com

učiteljica slovenskega jezika in izbirnih predmetov, razrednik 6. b

Zupančič Petra,

petra.zupancic[afna]guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka in obveznega ter neobveznega izbirnega predmeta umetnost, razrednik 5. b

 

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO
Dagarin Jana administratorka, knjigovodkinja
Kralj Nina tajnik VIZ
Narobe Silvo administrator, knjigovodja
Rolih Mirko vodja kuhinje, kuhar
Hribar Irena kuharica
Varga Ivanka kuharica
Kramberger Marija kuharica
Vrbanič Marko kuhar
Geršak Andreja kuharica
Kočevar Darko kuhar
Goropečnik Marta kuharska pomočnica
Juran Ana kuharska pomočnica
Poljanšek Elizabeta kuharska pomočnica
Pleško Marjan hišnik
Lenček Aleš hišnik
Balantič Mojca čistilka
Petra Jović čistilka
Klopčič Silva čistilka
Maleš Danica čistilka
Mehić Rubija čistilka
Murko Cvetka čistilka
Pečnik Marija čistilka
Šebjan Tatjanca čistilka
Hribar Aleksandra čistilka
Karner Nevenka čistilka
Trapić Nevenka čistilka
Halkić Munire čistilka
Štupica Drago čistilec

 

(Skupno 2,569 obiskov, današnjih obiskov 1)