Select Page

Spoštovani,

Vlada RS je na dopisni seji ponoči  2. 10. 2020 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Predmetni pravni akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 135/2020 z dne 3. 10. 2020, dostopen na povezavi:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020135.pdf

Novi ukrepi stopijo v veljavo z dnem 4. 10. 2020. 

Za učence tako po novem velja:

učenci v osnovni šoli, izključno, ko so v matičnem oddelku, ne nosijo zaščitne maske –  velja za vse učence od 1. – 9. razreda.

Kar zadeva gibanje v skupnih prostorih, se še naprej uporabljajo določila Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Ur. list RS, št. 124/20) z dne 18. 9. 2020, dosegljiv na povezavi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2152

To pomeni, da:

učenci v osnovni šoli pri gibanju v skupnih prostorih šole nosijo zaščitne maske – velja za vse učence od 1. – 9. razreda.

Spremembe, ki se nanašajo na učitelje in ostale, so sledeče:

  • učitelji (velja tudi za drugega strokovnega delavca v 1. razredu) do vključno 3. r osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z učenci ne nosijo zaščitne maske.
  • Učitelji od vključno 4. r osnovne šole dalje pri opravljanju neposrednega dela z učenci ne nosijo zaščitne maske, če je pri izobraževalni dejavnosti mogoče zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje.
  • Osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo, ne nosijo zaščitne maske.
  • Vsi učitelji in vsi drugi zaposleni v skupnih prostorih osnovne šole nosijo zaščitno masko.
  • Vsi obiskovalci (starši ipd.) v vseh prostorih šole nosijo zaščitno masko.
(Skupno 432 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost