Filmska vzgoja

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 8.

Na izbirni predmet povabljeni vsi filmski navdušenci.

Skupaj bomo spoznavali vrste filmov, filmske žanre, izraze in ustvarjalne postopke. Filme si bomo ogledali v Kulturnem domu Franca Bernika, po ogledu pa razpravljali o njihovi sporočilnosti. Srečali se bomo s filmskimi ustvarjalci, s pomočjo vpeljave tehnike debate bomo urili veščine kritičnega mišljenja in zagovarjanja lastnih stališč.

Ob zaključku šolskega leta bomo vsa pridobljena znanja in lastno ustvarjalnost prenesli v prakso, posneli kratki igrani film, ga zmontirali, predstavili drug drugemu in če bo želja, tudi objavili na šolski spletni strani.

Pouk bo zaradi narave dela potekal v sklopih, to pomeni dve uri na 14 dni, ob obiskih kulturnih ustanov in ustvarjalcev pa tudi v popoldanskem in večernem času.

(Skupno 205 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost