Select Page

OBVEZNI izbirni predmeti

Predmetnik devetletne osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj. Izbirni predmeti so po trajanju lahko triletni, enoletni ali enoletni, vezani na razred.

Značilnosti izbirnih predmetov so:
●  učenci se zanje odločajo v 7., 8. in 9. razredu,
●  enoletni izbirni predmet lahko učenec obiskuje le enkrat (v 7., 8. ali 9. razredu),
●  na urniku so po eno uro na teden, jeziki so na urniku po dve uri tedensko,
●  izbrani predmet za otroka postane obvezna sestavina njegovega urnika,
●  izbirni predmet se številčno ocenjuje.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov tedensko, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Učenec naj si izbere predmet, ki ga zanima, za katerega ima posebna nagnjenja in sposobnosti.

Glede na 52. člen Zakona o osnovni šoli (U.l. RS št. 102/07) je lahko učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali eno uro tedensko. Starši učenca, ki obiskuje glasbeno šolo in želite, da bi bil vaš otrok oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, posredujete šoli pisno vlogo. Vlogo posredujete po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto in ji priložite potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi tudi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete vloge najkasneje do 31. avgusta.

Ravnatelj v skladu z določbami zakona odloči o oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih za posamezno šolsko leto. Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za učenca zabeleži v dnevniku in v redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Prijave bodo potekale preko eAsistenta v mesecu aprilu. O začetku prijav boste obveščeni preko e-pošte.

izbirni-predmeti

DOKUMENTI

V spodnjih tabelah so ponujeni obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024. S klikom na njih si lahko ogledate predstavitve le-teh.

Ponudba obveznih izbirnih predmetov za matično šolo Domžale

Ponudba obveznih izbirnih predmetov za podružnično šolo Ihan

Obvezni izbirni predmeti Ihan

7. razred8. razred9. razred
Astronomija: Sonce, Zemlja, LunaAstronomija: Sonce, Zemlja, LunaAstronomija: Sonce, Zemlja, Luna
Filmska vzgojaFilmska vzgojaFilmska vzgoja
Filozofija za otroke IFilozofija za otroke IIFilozofija za otroke III
Gledališki klubGledališki klubGledališki klub
Izbrani šport: odbojkaIzbrani šport: odbojkaIzbrani šport: odbojka
Likovno snovanje ILikovno snovanje IILikovno snovanje III
Literarni klubLiterarni klubLiterarni klub
Nemščina INemščina IINemščina III
Okoljska vzgoja IOkoljska vzgoja IOkoljska vzgoja I
Španščina IŠpanščina IIŠpanščina II
Umetnostna zgodovina: Oblika in slogUmetnostna zgodovina: Oblika in slogUmetnostna zgodovina: Oblika in slog
Verstva in etika IVerstva in etika IIVerstva in etika II
Urejanje besedilMultimedija
Kmetijska dela
Poskusi v kemijiPoskusi v kemiji
Retorika
(Skupno 8.955 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost