Select Page

Zgodovina šole

OŠ Domžale je bila z ukinitvijo nižje gimnazije ustanovljena leta 1958. Ob ustanovitvi se je imenovala I. osnovna šola, po preselitvi v sedanjo stavbo, 8. februarja 1973, se je preimenovala v OŠ Šlandrove brigade. Današnje ime, OŠ Domžale, nosi od leta 1992. Leta 1963 je šola dobila dve podružnici v Jaršah in Ihanu. Podružnica v Jaršah se je kasneje preoblikovala v samostojno šolo, Ihan pa še danes ostaja podružnica OŠ Domžale. Od ustanovitve podružnice je pouk v ihanski šoli potekal v šolski stavbi iz leta 1961, leta 1982 so dogradili prizidek, leta 2007 pa je podružnica dobila še veliko telovadnico.

Ob ustanovitvi je I. osnovna šola z  II. osnovno šolo razmejila šolski okoliš, tako da je bila meja železniška proga, iz nekdanjega šolskega okoliša Osnovne šole Dob pa je dobila tudi precej učencev z Vira in Količevega. Od leta 2006 šolski okoliš matične šole obsega območje, ki ga na zahodni in južni strani omejujejo Ljubljanska, Karantanska in Kopališka cesta, na severu glavna cesta Domžale–Vir, reka Bistrica na vzhodu vse do Preloga. Šolski okoliš podružnice ves čas obstoja obsega naselja Ihan, vasi Goričica pri Ihanu, Brdo, Selo pri Ihanu, Prelog, Dobovlje.

Ob ustanovitvi je bilo na šoli vpisanih 453 učencev v 14 oddelkih, šola je takrat zaposlovala 15 učiteljev. V šolskem letu 2016/2017 je število učencev na šoli 827, v 34 oddelkih jih poučuje 83 učiteljev.

Vodenje šole je bilo od leta 1958 do danes zaupano štirim ravnateljem in ravnateljici:

  • Milan Flerin (od leta 1958 do 31. 8. 1976),
  • Vinko Cedilnik (od 1. 9. 1976 do 28. 2. 1979),
  • mag. Jožica Polanc (od 1. 3. 1979 do 30. 6. 2008),
  • dr. Branimir Černohorski (od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2012),
  • Uroš Govc (od 1. 7. 2012 dalje).

 

Klikni na sliko za povečavo.

logotip

Logotip šole

ucenci 1OS

Učenci I. osnovne šole iz Domžal gredo v novo šolsko stavbo leta 1973. (slika vzeta iz naslovnice Občinskega poročevalca, letnik 12, številka 2)

Pogled

Pogled na šolsko stavbo z okolico iz leta 1977.

telovadnica_IhanLeta 2007 zgrajena nova, moderno opremljena telovadnica v Ihanu

.urejanje_igriscaUčenci pri urejanju igrišča po vselitvi v nove prostore.

uvajanje9letka

Šola se je v šolskem letu 2001/2002 kot prva v občini v 1. razredu odločila uvajati devetletko. Slika je z otvoritve devetletke; na sliki z desne: državni sekretar Alojz Pluško, županja Občine Domžale Cveta Zalokar Oražem, ministrica  dr. Lucija Čok in ravnateljica mag. Jožica Polanc.

otvoritev_ihanTežko pričakovan dogodek, otvoritev nove ihanske šole novembra 1961, so slovesno praznovali s kulturnim programom: fantje so postavili mlaje, dekleta so spletla vence ter okrasila šolo in okolico.

kolektiv-ob-prvi-desetletnici

Kolektiv I. osnovne šole ob desetletnici leta 1968.

kolektiv-1991_1992Slika učiteljskega kolektiva OŠ Šlandrove brigade iz šolskega leta 1991/1992.

PS-Ihan-1996-1976

Slika zaposlenih na PŠ Ihan v šolskem letu 1996/1997.

rezultati-szomi

Šola že dolga leta dosega izjemne rezultate na tekmovanjih v znanju iz naravoslovja. Na sliki sta učenca Matic Erdani in Andraž Novak, ki sta se uvrstila na mednarodno tekmovanje tehnikov v Budimpešti, skupaj z mentorjem Bélo Szomijem Kraljem.

sportni_dosezki

Šola se lahko pohvali z izjemnimi rezultati na različnih športnih področjih. Na sliki košarkarska ekipa starejših dečkov v letu 2012/2013, ko je osvojila 2. mesto na državnem tekmovanju, s trenerjem Mitjo Gregoričem in Darkom Oražmom, dolgoletnim mentorjem šolskega športnega društva.

sovice-2003-2004

Plesna skupina Sovice z mentorico Tjašo Šuštaršič po zmagi na ŠKL leta 2003/2004; v istem letu so Sovice osvojile tudi prvi naslov evropskih prvakinj.

pevski-1981-1982

Združeni pevski zbori na nastopu v šolskem letu 1981/82. Osemdeseta leta so s petimi zbori (štirje zbori na matični šoli in eden na podružnici) predstavljala vrh delovanja pevskih zborov na šoli.

maticna-ekosola

Matična šola se je že leta 2003 vključila v nacionalni projekt Ekošola kot način življenja, podružnica pa je k projektu pristopila dve leti kasneje. Na sliki je prejem ekozastave OŠ Domžale leta 2005; na sliki podžupan Vinko Juhart in ravnateljica mag. Jožica Polanc, v ozadju mala ekologa.

humanitarnost

Na šoli obstaja tradicija spodbujanja k humanitarnosti in dobrodelnosti. Na sliki predaja čeka z zbranim zneskom akcije Manj svečk za manj grobov v letu 2013; na sliki vodja projekta Mojca Kanduscher, ravnatelj Uroš Govc in direktorica Doma upokojencev Domžale Nataša Zalokar.

Ihan-aktivno-sodelovanje-s-krajem

Na podružnici zaposleni skupaj z učenci v aktivnem sodelovanju s krajem ohranjajo dolgoletno izročilo ihanske šole. Na sliki je nastop učencev v Domu krajanov Ihan oktobra 1997.

(Skupno 2.706 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost