Select Page

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je namenjen izposoji učbenikov za učence. Tako se znižajo stroški staršev ob nakupu šolskih potrebščin, učenci pa dobijo sicer rabljene, vendar dobro ohranjene učbenike. Vsi učbeniki so vsako leto pregledani, preveč obrabljeni ali uničeni učbeniki pa so zamenjani z novimi. Trenutno izposojevalnino namesto staršev plačuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tako da je izposoja učbenikov brezplačna. Iz izposojevalnine se financira nakup novih učbenikov.

Učenci se naročajo na učbeniški sklad v juniju za naslednje šolsko leto. Učenci si lahko izposodijo samo komplet učbenikov.

Ker smo v šolskem letu 2012/13 prešli na računalniško izposojo učbenikov, morajo učenci sami prevzeti učbenike. Namesto njih si jih lahko izposodijo tudi njihovi starši ali stari starši. Druge osebe morajo imeti pisno pooblastilo, da to lahko storijo. Učbenike lahko prevzamejo zadnjih deset dni v avgustu. Razpored je vsako leto objavljen na spletni strani šole in na vratih OŠ Domžale in PŠ Ihan. En dan je namenjen izposoji v Ihanu. Učenci, ki takrat ne prevzamejo učbenikov, jih lahko dobijo prvi šolski dan, lahko pa tudi v zadnjem tednu avgusta. En dan je izposoja podaljšana do 17.00. Razpored po razredih je narejen okvirno, da se učenci čim bolj razporedijo in ne pride do dolgih vrst, čakanja in slabe volje. Učence pa prosimo, da se držijo navedenih ur. Tudi na OŠ Domžale lahko učenci učbenike prevzamejo prvi šolski dan, če prej ne utegnejo priti ponje.

us-slika1-150x150

Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti učbenike, ki si jih je izposodil. Kdor kakšen učbenik uniči ali ga izgubi, plača odškodnino za nakup novega (dve tretjini cene). Ker šola jamči, da so učbeniki, ki jih dobijo učenci, dovolj dobro ohranjeni, da se lahko učenci iz njih učijo, zahteva, da se taki učbeniki tudi vrnejo nazaj v sklad. Učenci, ki bodo vrnili popisan učbenik za tuj jezik, ga bodo morali odkupiti. Učbeniki za matematiko od 6. do 9. razreda vsebujejo rešitve, ki jih dobi vsak učenec. Ob koncu leta mora učenec vrniti tudi rešitve, sicer mu bomo zaračunali fotokopiranje le-teh. Prav tako učbeniki za španščino vsebujejo CD, ki ga morajo učenci vrniti. Če ga ne vrnejo, morajo plačati 2/3 cene učbenika, ker moramo kupiti nov učbenik namesto učbenika brez CD-ja.

Ker računalniška izposoja omogoča sledenje učbeniku, naj učenci ob koncu šolskega leta ne skušajo vračati tujih učbenikov. Delovne zvezke in ostala gradiva si morajo učenci kupiti sami.

Za vsa vprašanja v zvezi z učbeniškim skladom se obrnite na Sonjo Drovenik (01-7240-085).

 

Skupina za delovne zvezke je sestavljena iz predstavnikov staršev in predstavnikov šole. Mandat imenovanja traja 1 leto.

Predstavniki staršev:

  • Marko Blatnik,
  • Teo Tiringer,
  • Ana Saksida,
  • Maja Kobal Merkun.

Predstavniki šole:

  • vodje aktivov učiteljev.
(Skupno 932 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost