Podaljšano bivanje

Na naši šoli zagotovimo podaljšano bivanje za vse učence, ki ga potrebujejo, in sicer do 17.00 na matični šoli. Na podružnični šoli Ihan, je podaljšano bivanje zagotovljeno do 16.30.

Staršem zagotavljamo, da bo otrok v tem času opravil večino potrebnega za naslednji šolski dan. Poleg obveznega dela bodo otroci v popoldanskih urah počeli še veliko lepega in zanimivega.

Sprostitvene dejavnosti načrtuje učitelj podaljšanega bivanja. Pri načrtovanju upošteva starost učencev, letni čas in potrebe učencev. Učitelj načrtuje dejavnosti iz naslednjih področij: kulturno-umetniškega, delovno-tehničnega, športnega, zabavno-igralnega, ekološkega, raziskovalnega ipd.

Od 11.55 do 14.00 poteka kosilo: po zaključenem pouku se učenci, vključeni v OPB, zberejo v določeni učilnici in skupaj z učiteljico odidejo na kosilo po razporedu. Pri kosilu učitelji navajajo učence na kulturno prehranjevanje in na spoštljiv odnos do hrane. Po kosilu pospravijo za seboj in skupaj z učiteljico odidejo v učilnico.

Samostojno delo – učenje: je pomemben del podaljšanega bivanja, poteka pa vsaj pol ure po kosilu in največ eno uro. Poleg reševanja domačih nalog in samostojnega učenja rešujejo dodatne naloge in berejo. Učenci naloge rešujejo sami, ves čas jih spremlja učitelj, ki jim nudi tudi pomoč in naloge pregleda. V času samostojnega učenja so praviloma vsi učenci v učilnici. Starši takrat praviloma ne prevzemajo otrok.

Usmerjen prosti čas z delavnicami: te potekajo po samostojnem učenju v obliki interesnih dejavnosti učencev, ki jih vodijo tako notranji kot zunanji mentorji. Učenci se na te dejavnosti prijavijo preko prijavnic, ki so jih prejeli s seznamom dejavnosti prvi šolski dan. Učence 1. in 2. razredov pridejo iskat mentorji dejavnosti in jih po zaključku pripeljejo nazaj v učilnico; učenci od 3. do 5. razreda, ki gredo na interesne dejavnosti, o tem obvestijo učitelja in se nato vrnejo v učilnico podaljšanega bivanja.

Izvajajo se športne, likovne, oblikovne, jezikovne idr. delavnice. V kolikor dejavnost traja dlje od 17.00, starši prevzamejo otroka po zaključku dejavnosti. Trudili se bomo, da boste pravočasno obveščeni, če bo interesna dejavnost odpadla.

Neusmerjen prosti čas, od 14.20 oz. 15.10: zadnja ura podaljšanega bivanja poteka v združevanju učencev. Preden učenci zapustijo učilnico, jo skupaj z učiteljico pregledajo in uredijo. Ta čas imajo učenci na voljo za igro po lastni izbiri ali pa za tista opravila, ki jih še niso opravili, a so zanje pomembna. Ob lepem vremenu le-ta poteka na igrišču.

Vsako spremembo je potrebno sporočiti v pisni obliki. Zaradi varnosti učencev učitelj dovoli učencem predčasen odhod iz šole samo na podlagi pisnega sporočila staršev.

vpis

 

(Skupno 2.906 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost