Gledališki klub

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35 (32 – 9. razred)
Razred: 7., 8. in 9.

Predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Povezan je tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih. Predmet nima namena oblikovati gledališke predstave (kot dramski krožek), pač pa spoznavati značilnosti gledališča.

Spoznali boste, kje in kdaj se je gledališče pojavilo in na kratko preverili, kakšen je bil razvoj gledališča do današnjega časa. Predvsem pa se bomo ukvarjali s praktičnimi zadevami, kot so pantomima, improvizacija, igranje z lutkami, posnemanje glasov in gibov, vloga dihalnih vaj, nastopanje pred občinstvom, poskušali se bomo znebiti treme pred nastopanjem, urili bomo pravilno izgovarjavo in na oder postavili tudi krajše odlomke iger ali skeče.

Pri predmetu gledališki klub boste učenci:

  • pridobivali naklonjenost do branja dramskih besedil ter gledaliških dejavnosti in obiskovanja gledaliških predstav,
  • spoznavali različne gledališke in lutkovne predstave (mladinsko gledališče, gledališče za odrasle, ulično gledališče, improliga), radijsko in televizijsko igro, film,
  • ugotovili, kaj vse lahko pokažemo s svojim telesom,
  • ustvarjali dramska besedila in krajše predstave,
  • izražali svoja občutja z mimiko, kretnjami, gibanjem…

Predviden je tudi ogled gledališke predstave.

(Skupno 365 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost