Literarni klub

število tedenskih ur: 1
število letnih ur: 35 (32 – 9. razred)
razred: 7., 8. in 9.

Je enoletni izbirni predmet in nadgrajuje predmet slovenščina. Predmet literarni klub zajema dve področji: branje in ustvarjanje leposlovnih besedil.

•   Branje

Učitelj otrokom priporoča primerna besedila, sprejema pa tudi njihove pobude za lastno branje. Pri predmetu bodo spoznavali kakovostno slovensko in svetovno književnost, o njej debatirali, predstavljali in utemeljevali svoja stališča.

•   Leposlovno pisanje

Dopolnilo šolskemu branju književnosti in bralnemu klubu je poustvarjalno in ustvarjalno pisanje učencev, ki jim povečuje občutljivost za literarno besedilo.

Temeljni cilji Literarnega kluba

Učenci in učenke:

•   razvijajo pozitiven odnos do književnosti;
•   ob branju si oblikujejo osebnostno identiteto;
•   s poznavanjem drugih kultur si širijo svoje obzorje;
•   razmišljujoče sprejemajo umetnostna besedila in jih vrednotijo;
•   govorijo o svojih presojah in doživljanju prebranega govorijo in pišejo;
•   razlikujejo umetniško in trivialno književnost;
•   pišejo strokovna in publicistična besedila o književnosti (literarna mapa);
•   upovedujejo svoje stvaritve domišljijskih svetov.

Ocene bodo učenci dobili iz poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja. Ustvarjali bodo doživljajska in domišljijska besedila, ki vključujejo prvine umetnostnega jezika (basen, pripovedko, črtico, pismo, dnevnik, strip, pesem …).

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost