Matematična delavnica 8

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 8.

predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in učiteljem. Čeprav se matematična delavnica navezuje na pouk matematike, se moramo zavedati temeljne razlike med obema. Pri rednem pouku je poudarek na oblikovanju matematičnih pojmov ter na pridobivanju osnovnih proceduralnih in problemskih znanj. Tudi utrjevanje je podrejeno tem ciljem. V matematični delavnici pa ti cilji niso primarni, pač pa je pomembno, da:

  • učencem na zanimiv način skušamo prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku
  • vključujemo tudi izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo kasneje pri rednem pouku matematike
  • matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev
  • matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike.

Zaradi drugačnih poudarkov so tudi metode dela drugačne. So aktivne oblike dela, prilagojene interesom in sposobnostim učencev. Pri doseganju ciljev predmeta se v veliki meri poslužujemo samostojnega dela, samostojnega ali skupinskega preiskovanja, aktivnega pridobivanja izkušenj (risanje, tlakovanje, igranje, modeliranje z materiali) itd. vendar si vseskozi prizadevamo za matematično refleksijo.

Matematična delavnica je enoletni izbirni predmet, ki se navezuje na vsebino pouka matematike. Okvirne teme so naslednje: logika, štetje, nenavadna aritmetika, tlakovanja, geometrija trikotnika, uvod v algebrske ulomke.

Predmet matematična delavnica naj ne bi bil razumljen kot nekaj zabavnega, razvedrilnega ali tekmovalnega, temveč predvsem kot možnost, da otroci svoje matematično znanje izrazijo v raznovrstnih dejavnostih.

(Skupno 214 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost