NIP Umetnost – Ples

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 4., 5. in 6.

Vsebina:

Izbirni predmet ples je namenjen učencem 4., 5., in 6. razreda. Ples je umetnostna zvrst, pri kateri lahko učenci v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki in v skupini. Pomaga pri oblikovanju celostne podobe vsakega človeka, marsikdaj pa deluje tudi preventivno in terapevtsko pri različnih motnjah, ki jih povzročajo duševne obremenitve mladih med šolanjem. Hkrati si učenci prek plesa pridobijo možnosti telesnega izražanja, ki je enako pomembno kot besedno izražanje, poleg tega je pomemben spodbujevalec doživljanja in razmišljanja vsakega človeka. Ples krepi  in razvija učenčeve neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, estetske izkušnje, želje, predstave in domišljijo. Zato pomeni razvijanje in doživljanje plesa pri otrocih v osnovni šoli razvijanje celotnega telesnega potenciala tako občutljivega bitja, kot je otrok.

Z različnimi, otrokom zanimivimi vsebinami, bomo uresničevali splošne cilje plesa v osnovnošolskem programu.

Skrbeli bomo, da se bodo s primerno izbranimi vsebinami učenci ob plesnem udejstvovanju počutili prijetno.

Poudarek bo na povezanosti med gibanjem in notranjim doživljanjem ter čustvovanjem. Skozi gib bodo izrazili tisto, kar čutijo, vidijo…

Učenci bodo razvijali ustvarjalnost, inovativnost, kritično mišljenje, sodelovalno delo…

Z ustvarjanjem bodo imeli možnost spoznati samega sebe v odnosu do okolja in tako razvijali samozavest, samopodobo, osebnostno in nacionalno identiteto.

Učence uvajamo v svet plesa (gibanja) preko igre in izraznega giba. Pomemben je pristop ustvarjalnega gibanja, didaktično gibalne in rajalne igre, spoznavne igre, povezovalne igre, elementi plesa, plesno ustvarjanje… Preko teh dejavnosti se učenci sprostijo, izrazijo svoje tegobe, težave, doživetja, videnja…. Ples se povezuje medpredmetno (družba, likovna umetnost, glasbena umetnost, šport, slovenščina, naravoslovje, matematika).

(Skupno 213 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost