NIP Računalništvo

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 4., 5. in 6.

Ta slika ima prazen atribut alt; ime datoteke je image-28.png

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva.

Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. Znanja, ki jih pridobijo učenci pri tem predmetu, so prenosljiva ter uporabna na vseh področjih človeških dejavnosti. Učencem bodo koristila tudi pri drugih predmetih in v poznejšem življenju. Ta znanja, spretnosti in veščine so del digitalne pismenosti v evropskem referenčnem okvirju osmih ključnih kompetenc.

Učenci:

• Znajo uporabljati brskalnike in iskalnike.
• Znajo poiskati preprosto vsebino na spletu in jo shraniti.
• Spoznajo portal Pišek in spletno učilnico.
• Znajo shraniti svoje delo v spletnih okoljih.
• Znajo deliti svoj izdelek z drugimi.
• Znajo dati povratno informacijo sošolcu.
• Razumejo dogodkovno programiranje in znajo sinhronizirati dialoge/zvoke ter ustvariti interakcijo med liki in objekti.
• Prepoznajo in odpravijo napako v programu.

(Skupno 583 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost