Okoljska vzgoja 3

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 32
Razred: 9.

Predmet je praktično in projektno naravnan – z delom na terenu v šolskem okolišu (travnik, gozd, reka…) in raziskovanjem internetnih virov, člankov, dokumentarnih filmov ter analizo različnih aktualnih okoljevarstvenih problemov bodo učenci gradili kritičen odnos do okolja in človekovega vpliva nanj. Jesen in pomlad bomo izkoristili za delo in učenje na terenu, da bodo učenci razvili akcijsko kompetenco – pripravljenost in zavzetost odgovornega ravnanja v okolju. Krovni temi, ki ju bomo raziskovali bosta energija in okolje ter način življenja

Spoznavali bomo ekosisteme v neposredni bližini šole. Izvajali bomo posamezne projekte in akcije ekošole. Učenci bodo iskali in kritično vrednotili vire, ki obravnavajo okoljsko problematiko na internetu, v aktualnih časopisnih člankih, ogledali si bomo poučne dokumentarne filme ter diskutirali o vzrokih in posledicah posameznih okoljevarstvenih problemov. Predmet temelji na usposabljanju učencev, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji in konflikti v družbi.

(Skupno 98 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost