Okoljska vzgoja 1

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35 (32 – 9. razred)
Razred: 7., 8. in 9.

Izbirni predmet temelji na spodbujanju okoljske pismenosti. Gre za usposabljanje učencev, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji in konflikti, ki nastajajo ob izkoriščanju omejenih naravnih virov. Učenci razvijejo pripravljenost in sposobnost zavzetega in odgovornega ravnanja v okolju, takega odločanja, ki bo zagotavljalo kakovostno in zdravo življenje in bo hkrati ohranjalo možnosti za življenje tudi prihodnjim generacijam ter upoštevalo obremenilne sposobnosti ekosistema.  Temelj okoljske vzgoje je pozitiven odnos do naravnega in grajenega okolja, želja ohranjati naravno in kulturno dediščino, ob hkratni usmerjenosti v prihodnost z iskanjem in vrednotenjem novih alternativnih načinov življenja, proizvajanja in potrošnje.

(Skupno 91 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost