Okoljske aktivnosti v šolskem letu 2017/18

Z okoljevarstvenimi projekti se vsi učitelji in zaposleni na šoli trudimo na OŠ Domžale celostno vključevati smernice trajnostnega razvoja v kurikul šole na vseh nivojih in tako izpolnjujemo pomemben osnovnošolski cilj spodbujanja varovanja okolja v današnjem času in v prihodnje pri celotni populaciji otrok. V letošnjem šolskem letu bomo delovanje OŠ Domžale na področju trajnostne vzgoje še dodatno internacionalizirali, saj bo to osrednja tema Erasmus+ tedna v aprilu, ko bomo gostili tuje partnerje v sklopu KA2 mednarodnega projekta.

Na začetku šolskega leta vsi razredniki z učenci ponovijo pravila ločevanja odpadkov, se pogovorijo o okoljsko odgovornem ravnanju na šoli ter izvoljivo ekopredstavnika, ki pomaga ekokoordinatoricam širiti duh okoljskih aktivnosti na sošolce.

EKOKOORDINATORICE NA OŠ DOMŽALE koordinirajo okoljske aktivnosti med ostalimi učitelji in učenci, vodstvom šole ter lokalno skupnostjo:

 • prva triada: Veronika Šporar,
 • in 5. razred: mag. Urška Gorjan,
 • predmetna stopnja: Mojca Kanduscher in mag. Katarina Vodopivec Kolar (vodja),
 • PŠ Ihan: Andreja Ljoljo in Daša Sojer.

 

unichemov svet

AKTIVNOSTI PROJEKTA EKOŠOLA  KOT NAČIN ŽIVLJENJA

 1. AKTIVNOSTI PREDPISANE IZ STRANI NACIONALNE ORGANIZACIJE EKOŠOLE
 • EKOKVIZ (mag. Katarina Vodopivec Kolar in Daša Sojer): V februarju in marcu bomo zainteresirane učence pripravljali na šolsko in državno tekmovanje v ekokvizu, kjer poglabljajo okoljevarstvene vsebine.
 • MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE (mag. Katarina Vodopivec Kolar): Učenci bodo celotno šolsko leto pisali prispevke o okoljski problematiki (reporteže o ekodnevu, strokovne članke o globalnem segrevanju, biotski raznovrstnosti, vodi, …). Izbrane najboljše članke bomo poslali na natečaj.
 • ODGOVORNO S HRANO (Daša Sojer): S projektom spodbujamo uživanje sezonske in lokalne hrane kot tudi sveže in polnovredne hrane.

2. DODATNE OKOLJSKE AKTIVNOSTI, ki jih bomo izvajali v šol. letu 2017/2018:

 • EKOKOTIČEK V ŠOLSKI AVLI (vse okoljske koordinatorke): Ločevanje različnih vrst odpadov (baterije, tonerji, kartuše, CD-ji, mali el. aparati, zamaški …). Navajanje učencev na čim bolj ekonomično odlaganje odpadkov ter zmanjševanje le-teh.
 • LOČUJ, NARAVO VARUJ (Veronika Šporar): Tekmovanje na razredni stopnji o ustreznem ločevanju odpadkov v razredih in pri šolski malici. Nagrada za najboljši razred je ogled okoljevarstvenega filma na koncu šolskega leta.
 • EKOŠOLSKA SKUPNOST (Veronika Šporar in mag. Katarina Vodopivec Kolar): Osveščanje ekopredstavnikov o okoljskih aktivnostih: npr. Vodni detektiv, izvedba čistilne akcije šolskega okoliša, humanitarne dejavnosti…
 • MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV (Mojca Kanduscher): V oktobru in ob 1. novembru osveščanje občanov o problemu nagrobnih sveč z vidika odpadkov − namesto svečk zbiranje denarja v humanitarni namen.
 • ZDRAV EKODAN (vse okoljske koordinatorke ter tim ZDRAVE ŠOLE):  10. 2017 – NVO (nevladne organizacije) GRE V ŠOLO. V letošnjem šolskem letu bomo v okviru tradicionalnega EKODNE obeležili sodelovanje lokalnih nevladnih organizacij z OŠ Domžale, saj je bila lanskoletna izkušnja zelo pozitivna. Dan dejavnosti bomo izkoristili kot ozaveščevalno akcijo dejavnosti povezanih s krepitvijo zdravega načina življenja in vzgoje za trajnostni razvoj ter krepitvijo vezi z društvi in nevladnimi organizacijami iz lokalnega okolja, ki bodo omogočile učencem raznovrstne celodnevne aktivnosti.

AKTIVNOSTI PROJEKTA PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA (Koordinatorica: Jasna Zorenč)

 • ZELENO PERO (Jasna Zorenč in mag. Katarina Vodopivec Kolar): Nadarjeni učenci na okoljskem področju od 7. – 9. razreda bodo zbirali informacije, obdelovali okoljske podatke ter pripravili strokovni članek z okoljsko problematiko na temo VODA. Članek bodo potem dokončno oblikovali na šolskem tekmovanju, če bodo uspešni pa ga bodo na državnem še nadgradili.
 • EKO BERI (Jasna Zorenč): Učenci bodo prebrali izbrano knjigo z okoljevarstveno vsebino ter o njej poročali, diskutirali ali izdelali nek izdelek, ki bo nadgradil vsebino knjige.

AKTIVNOSTI PROJEKTA ŠOLSKI EKOVRT (Koordinatorica: mag. Urška Gorjan)

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Okoljska vzgoja in ROD, učenci Naravoslovnega krožka in krožka Šolski ekovrt ter učenci 5. c bodo skrbeli za šolski vrt v različnih letnih časih po načelih biodinamičnega vrtnarjenja. Ob opazovanju narave in obdelovanju vrta učenci izkustveno usvajajo dragocene izkušnje, kako oblikovati antropogeni ekosistem. Tako se jim veča zavest o varovanju in spoštovanju narave, kar je pomemben cilj vzgoje za trajnostni razvoj na naši šoli.

 

(Skupno 216 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost