Prednostne naloge: mednarodna usmeritev OŠ Domžale

OŠ Domžale je že od leta 2015 aktivno vključena v mednarodne projekte v sklopu programa Erasmus plus, ki jih v celoti financira Evropska unija.

Maja 2017 se je zelo uspešno zaključil prvi KA1 Erasmus+ projekt mobilnosti šolskega osebja: Inovativni pristopi pri procesu poučevanja. Drugo leto poteka drugi KA1 Erasmus+ projekt: Mednarodna dimenzija sodelovalnega učenja vzgoje za trajnostni razvoj v naravnem okolju. Bogate mednarodne izkušnje obeh projektov bomo v prihodnje poskušali čim bolj celostno vključiti v kurikulum šole.

V prihodnjih dveh letih bomo izkušnje mednarodnih strokovnih izobraževanj v tujini, ki so se jih v okviru KA1 do sedaj udeleževali učitelji, nadgradili še z KA2 Erasmus+ projektom strateških partnerstev. S partnerji iz Švedske, Poljske in Grčije bomo sooblikovali projekt medsebojnega izmenjevanja izkušenj in znanja, saj bodo na EU mobilnosti odšli tudi učenci naše šole ob spremstvu učiteljev, v aprilu 2018 pa bomo gostili tuje partnerje (učence in učitelje) na naši šoli.

Zato bo prednostna naloga OŠ Domžale v šolskem letu 2017/2018 implemetnacija dosedanjih mednarodnih izkušenj učiteljev, ki so jih nabirali v tujini, ter nadgradnja le-teh ob prvem gostovanju tujih partnerjev v okviru Erasmus+ projektov.

Še naprej bomo aktivni v okviru številnih eTwinning mednarodnih projektov, ki jih izvajajo učitelji na različnih področjih, saj se je mobilnosti in različnih izobraževanj v tujini udeležilo že precej učiteljev, ki so spoznali veliko novih partnerjev in se vključili v različne mednarodne projekte. Z mobilnostmi v tujini so učitelji spoznali različna delovna okolja ter šolske prakse v Evropi in pridobili dragocene nove ideje, sveže pedagoške pristope in načine dela, ki jih na različnih področjih vključujejo v lastno pedagoško delo in jih širijo znotraj kolektiva in tudi širše, na nacionalni ravni.

Na OŠ Domžale menimo, da z izkušnjami iz tujine razširjamo obzorja učiteljem in celotnemu kolektivu in posredno tudi učencem. S posredovanjem pozitivnih mednarodnih izkušenj bogatimo naše vsakodnevno pedagoško delo, krepimo strpnost in tolerantnost ter bolje sprejemamo drugačnost. Zato se veselimo nadaljnjega koraka, ko bomo v aprilu 2018 gostili tuje partnerje in jim pokazali našo državo, predstavili slovenski šolski sistem ter predvsem način dela na naši šoli. Predstavili jim bomo naše dosedanje bogate izkušnje na področju poučevanja angleškega jezika na vseh nivojih šolanja, osrednji poudarek pa bo na praktičnem prikazu vzgoje za trajnostni razvoj, terenskega učenja in raziskovalnega naravoslovnega poučevanja ter sodelovalnega učenja, saj želimo naše bogate izkušnje vseh okoljskih in drugih projektov internacionalizirati.

(Skupno 341 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost