Ekošola

PREDSTAVITEV PROJEKTA »EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA«

»Ekošola kot način življenja« je projekt mednarodnega združenja za okoljevarstveno izobraževanje, ki je bilo na pobudo nekdanjega danskega ministra za okolje ustanovljeno z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Samo ime projekta poudarja zavedanje, da je temelj odgovornega odnosa do okolja izobraževanje, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S projektom »Ekošola kot način življenja« se tako gradijo predvsem vrednote za odgovoren način bivanja na tem planetu.

Naša šola je k projektu pristopila leta 2003, marca 2004 pa podpisala ekolistino, s katero se je zavezala k delovanju za ohranjanje narave in hotenju za spreminjanje v skladu s sonaravnim razvojem kraja, občine in države. Od leta 2005 smo vsakoletni prejemniki mednarodnega priznanja – ekozastave, ki je edino veliko javno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji.

eko domzaleeko ihan

 

Verjamemo, da je »ekološka pismenost« nujna za kakovostno življenje posameznika in da bodo naši učenci tisti, ki bodo v prihodnosti sprejemali pomembne odločitve v naši družbi. S tem zavedanjem smo si pri projektu zadali dolgoročne cilje:

  • Pri učencih in zaposlenih na šoli spodbujamo pozitivni odnos do narave.
  • Trudimo se za življenje v sožitju z naravo.
  • Vključujemo okoljevarstvene vsebine v vzgojno in izobraževalno delo šole.
  • Učence vzgajamo skladno z načeli trajnostnega razvoja.
  • Razvijamo višjo raven pozitivnih medosebnih odnosov med učenci in zaposlenimi na šoli.
  • Izvajamo okoljevarstvene ukrepe, s pomočjo katerih učenci spoznavajo, kako lahko sami prispevajo k varovanju narave (načrt ločevanja in zmanjševanja količine odpadkov; varčevanje z vodo, energijo in potrošnimi materiali; organiziranje akcij zbiranja papirja …).
  • Dajemo učencem zgled varovanja neokrnjene narave.
  • Sodelujemo s prebivalstvom šolskega okoliša in lokalno skupnostjo z namenom okoljevarstvenega ozaveščanja celotnega kraja.
  • Seznanjamo javnost z našim delom, akcijami, rezultati.

Vsaka »ekošola« ima svoj ekoprogramski svet, ki usmerja okoljske dejavnosti šole, določi cilje delovanja in skrbi za vključevanje učencev, učiteljev, vzgojiteljev, staršev, ostalega osebja šole in predstavnikov lokalne skupnosti v projekt. Več o projektu samem pa si lahko preberete na spletni strani: http://www.ekosola.si.

Aktivnosti v šolskem letu 2022/23:

Aktivnosti v šolskem letu 2021/22:

Aktivnosti v šolskem letu 2019/20:

Aktivnosti v šolskem letu 2018/19:

Aktivnosti v šolskem letu 2016/17:

Aktivnosti v šolskem letu 2015/16:

Aktivnosti v šolskem letu 2014/15:

Aktivnosti v šolskem letu 2013/14:

Utrinki EKOšole skozi desetletje:

  • priponki si poglejte vse aktivnosti, ki so potekale v letih 2003-2013.

 

(Skupno 905 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost