Računalništvo

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 4., 5. in 6.

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.

Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. 

Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja. Učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije.

Delo pri predmetu vzpodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. 

Učenci pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema. Razvijajo natančnost in logično razmišljanje, bogatijo svoj besedni zaklad ter skrbijo za pravilno strokovno terminologijo.

(Skupno 352 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost