Raziskovanje organizmov v domači okolici

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 8.

Izbirni predmet je nadgradnja biologije in se v povezuje predvsem s predmetom naravoslovje, pa tudi z geografijo in drugimi obveznimi predmeti. Učenci bodo poglobili, nadgradili in razširili znanja in izkušnje, ki so jih pridobili pri temeljnih predmetih. Pri tem je v ospredju povezovanje teorije in prakse, pridobivanje uporabnega znanja in poklicno usmerjanje. Temu so prilagojene tudi metode dela, ki težijo k izkušenjskemu učenju in aktivnemu delu učencev pri delu na terenu, laboratorijskem in eksperimentalnem delu, samostojnem in vodenem opazovanju, projektnem delu, aktivnem gojenju organizmov itd.

Torej: z učenci bomo raziskovali domači kraj s poudarkom na naravni dediščini in spoznavali tipične ekosisteme v domači okolici, tako naravne (gozd, reka…) kot umetne (kmetijske površine, naselja…). Del pouka bo potekal v učilnici, del na terenu. V učilnici bomo na konkretnih primerih spoznavali različne organizme (tudi živali). Terensko delo bo potekalo večinoma v okolici šole. V kolikor pa nam bodo razmere dopuščale, pa bomo izvedli kakšen izlet v bližnjo okolico, kar bo sicer povezano s stroški prevoza in morebitnih vstopnin.

(Skupno 99 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost