“Slova je kul” (šolsko leto 2016/17)

Učitelji se vedno znova srečujemo z vprašanjem, kako učence motivirati za učenje in ponavljanje snovi izven rednih ur pouka. Pri slovenščini je ponavljanje in utrjevanje različnih slovničnih pravil in struktur po navadi vezano na učne liste z vajami, kar učence v poplavi različnih delovnih zvezkov in učnih listov velikokrat odbije in ne motivira za domače delo. Zato smo se učiteljice slovenščine odločile, da popestrimo učenje »dolgočasne« slovnice z nekoliko nenavadno domačo nalogo. Učencem smo dale navodilo, da na čim bolj ustvarjalen način pripravijo predstavitve različnih poglavij iz slovnice in zgodovine jezika. Učenci so si sami izbrali, ali bodo snov predstavili skozi zgodbo, skeče, pesmi, filme, družabne igre ipd. Pri tem so izbrali medij, ki je njim najbližje – vizualni, avditivni ali kinestetični. Taka naloga je poleg večje motivacije za delo doma v učencih prebudila domišljijo in ustvarjalnost. Obenem pa je s tem, ko so v predstavitve vključili več zaznavnih kanalov, omogočila, da si učenci skozi izkustveno učenje hitreje zapomnijo in svoje znanje tudi dalj časa ohranijo v spominu.

Nad izdelki, ki so jih učenci predstavili v šoli, smo bile navdušene, zato smo se odločile, da bomo take naloge razširile tudi na pouk književnosti.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate nekaj predstavitev oz. utrinkov iz predstavitev.

Učiteljice slovenščine

VRSTE BESED V 9. RAZREDU

Učenci 9. razreda so v letošnjem šolskem letu utrjevali znanje o vrstah besed na prav poseben način. Pri urah smo najprej ponovili znanje o vrstah besed, ki so jih spoznali že v 5., 6., 7. in 8. razredu, na novo spoznali še dve vrsti besed, nato pa so učenci sami pripravili različne stvari, s katerimi so utrdili svoje znanje in se ob tem tudi zabavali. Dobili smo neverjetne stvari: pesem Samostalnik k členku prihiti, zgodbi Vrste besed v deželi Besednjak in Upor v kraljestvu Slovenščina, ilustrirano knjižico, uganke, čisto pravo knjigo z naslovom Poučna zgodba o vrstah besed, družabne igre, narejeno po vzoru iger spomin, človek ne jezi se, Activity, Moja Slovenija, kolo sreče(besed) in interaktivni kviz po vzoru kviza Lepo je biti milijonar ipd. Vabimo vas, da si ogledate fotografije in filme in preberete zgodbe ter pesmi, ki so nastale.

in še ostali učenci s svojimi izdelki:

PONOVITEV ODVISNIKOV

Konec lanskega šolskega leta so učenci 8. razreda dobili nalogo, da predstavijo vrste odvisnih stavkov skupaj z vprašalnicami na čim bolj nenavaden način. Nastale so pesmi, skeči, kvizi, družabne igre ter spodaj objavljena intervju in zgodba.

ZGODOVINA SKJ

Zgodovino SKJ se da prikazati na duhovit način, kar si lahko ogledate na spodnjem posnetku.

BESEDILNE VRSTE

Pri pouku slovenščine učenci spoznavajo različne besedilne vrste, v katerih se tudi sami preizkušajo. V nadaljevanju si lahko preberete oz. poslušate intervjuje, ki so jih “kot novinarji” opravili osmošolci.

 

DOMAČE BRANJE

Devetošolci so po prebrani knjigi za domače branje Ninina pesnika dva tokrat ustvarjali z legokockami. StoryStarter sistem je sistem, sestavljen iz kompleta LEGO gradnikov, in je ustvarjalno orodje za učenje, ki učencem pomaga pri ustvarjanju, pripovedovanju in obnavljanju zgodb. Tokrat so učenci obnavljali prizore iz knjige, ki so jo prebrali, tako, da so prizor najprej sestavili z legokockami, nato pa ga ustno predstavili sošolcem.

Tudi sedmošolci so ob prebrani knjigi Kit na plaži ustvarjali z legokockami.

SLOVENŠČINA SE DRUŽI Z ANGLEŠČINO

V 9. razredu se učenci pri pouku slovenščine in angleščine srečajo z isto temo – W. Shakespeare. Učitelji angleščine in slovenščine smo se v letošnjem šolskem letu medpredmetno povezali ter združili znanje in nekatere aktivnosti. Učenci so tako pri angleščini kot pri slovenščini poustvarjali na temo Romea in Julije, pripravili so predstavitve Shakespearovih komedij in tragedij na nenavadne in zanimive načine, nekateri so obiskali Shakespearov rojstni kraj Stratford-upon-Avon, drugi  pa so si v MGL ogledali predstavo Trač ali mnogo hrupa za nič, ki je nastala po Shakespearovi komediji.

Nekatere izdelke in vtise si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

STAVČNI ČLENI

Se še spomnite besed in besednih zvez POVEDEK, OSEBEK, PREDMET in PRISLOVNO DOLOČILO? Večina ljudi te pojme pozabi takoj, ko končajo šolanje. Nekaj naših sedmošolcev pa si jih bo prav gotovo zapomnilo za celo življenje, saj so stavčne člene predstavili na izjemno inovativne in zanimive načine. Dobili smo pravi muzikal na temo stavčnih členov, pa različne družabne igre in zgodbo. V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj izdelkov.

USTVARJANJE KONSOV

Učenci 9. razreda, so pod vplivom Srečka Kosovela in njegovih Konsov ustvarjali svoje konstruktivistične pesmi, pri čemer so dokazali, da so lahko zelo kritični do današnjega sveta in družbe.

 

(Skupno 1.895 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost