Select Page

Splošne informacije

Šolska knjižnica opravlja v vzgojno-izobraževalnem procesu šole štiri pomembne naloge

1. Zagotavlja potrebno gradivo učiteljem za čim bolj kvalitetno delo v razredu.

2. Zagotavlja gradivo za domače branje učencev, za tekmovanja za bralno značko (slovensko, angleško, nemško in špansko), za Cankarjevo priznanje in strokovno gradivo za pripravo referatov.

3. Učence pri urah predmeta Knjižnično informacijska znanja usposablja za samostojne uporabnike šolske in ostalih vrst knjižnic.

Pri tej medpredmetni povezavi spoznajo:

 • prostor šolske knjižnice,
 • kako so knjige razporejene po policah,
 • kako so opremljene,
 • spoznajo značilnosti slikanic,
 • primerjajo med seboj ljudsko in sodobno pravljico,
 • spoznajo razliko med leposlovjem in priročniki,
 • spoznajo značilnosti basni in stripa,
 • spoznajo različne literarne zvrsti v slikanicah,
 • spoznajo značilnosti pravljic,
 • spoznajo največje domače in svetovne pravljičarje,
 • seznanijo se s potjo knjige od ustvarjalca do uporabnika,
 • seznanijo se s knjižno zbirko,
 • seznanijo se z abecednim imenskim in naslovnim katalogom,
 • seznanijo se z informacijskimi viri,
 • ugotavljajo razlike med slovenskimi in tujimi ljudskimi pravljicami,
 • seznanijo se z vrstami slovarjev in njihovo uporabo,
 • seznanijo se z navajanjem virov in izdelavo seminarske naloge,
 • seznanijo se z nastankom in razvojem Univerzalne decimalne klasifikacije in njeno uporabo,
 • seznanijo se s priredbami,
 • seznanijo se s COBISS-om,
 • spoznajo fantastično pesnitvev
 • spoznajo vrste periodike,
 • naučijo pa se tudi pravil obnašanja v knjižnici.

 

4. Pri posameznih urah predmeta KIZ se izvaja tudi knjižna vzgoja. Njen namen je prek različnih metod dela vzbuditi učencem zanimanje za branje knjig, ki naj bi učencem prešlo v kri. Pri tem pa mi pomaga tudi bogato založena knjižnica s 41.800 enotami knjig, od katerih jih je več kot 50% namenjenih učencem. Zato smo se vključili tudi v 2 projekta: Rastem s knjigo in Moja najljubša knjiga 2014.

 

Knjižnica je odprta vsak dan (razen ob torkih in četrtkih) od 8.00-8.20,

                                                                                                                  9.55-10.15,

                                                                                                                 11.50-14.00. 

Zaradi  prehoda šolske knjižnice na sistem COBISS je knjižnica zaprta ob torkih in četrtkih.  

 

knjiga

Ob prvem obisku dobijo učenci izkaznico, ki jo morajo imeti s seboj ob izposoji ali vračanju knjig.  Če izkaznico izgubijo, morajo za novo plačati 0,21 €. Učencem, ki izkaznico izpolnijo, za novo izkaznico ni treba plačati.

Učenci imajo knjige lahko izposojene 14 dni in jih lahko enkrat podaljšajo. Ne morejo pa podaljševati knjig za domače branje in za angleško bralno značko.

Knjig ne rezerviramo.

V šolski knjižnici je učencem na razpolago nekaj računalnikov. Ti so namenjeni samo za iskanje podatkov, ki jih učenci potrebujejo za šolsko delo, niso pa namenjeni razvedrilu učencev.

V šolski knjižnici učenci ne morejo tiskati gradiva.

Ob koncu šolskega leta morajo učenci vrniti vse izposojene knjige. Če učenec knjigo izgubi ali jo uniči, jo mora nadomestiti z enako, če pa se take ne da več dobiti, pa z enakovredno. Ob takem dogodku naj se posvetuje s šolsko knjižničarko.

PRAVILA ZA UPORABO RAČUNALNIKOV V ŠOLSKI KNJIŽNICI

1. Računalniki so namenjeni izključno šolskemu delu (pripravi referatov, seminarskih nalog …).

2. Uporaba je časovno omejena (15 minut). Če je delovno mesto prosto, se čas uporabe lahko podaljša.

3. Za uporabo računalnika si lahko rezervirate termin, če so delovna mesta prosta, predhodna rezervacija ni potrebna. Prijavite se v šolski knjižnici.

4. Vsak uporabnik se vpiše na delovni list (ime, priimek, razred, datum, čas uporabe).

5. Vsak uporabnik materialno odgovarja za stanje naprav in programov po tem, ko konča svoje delo. Ob zlorabi naprav ali programov, se učencu zaračuna materialna škoda, ob hujših prekrških pa dobi prepoved uporabe računalnikov v šolski knjižnici.

6. Nameščanje nove programske opreme ni dovoljeno. Uporaba disket, CD-ROM-ov in USB-ključev je dovoljena le za prenos podatkov (ne programov).

7. Vsako napako v delovanju takoj javite knjižničarki. Tako se lahko izognete odgovornosti za napake, ki jih je naredil učenec pred tabo.

8. Delovno mesto za sabo pospravi, da bo učenec za teboj lahko takoj začel s svojim delom, ne da bi moral še pospravljati za teboj.

9. Učenec, ki zadnji uporablja računalnik, ga tudi ugasne.

10. Tako kot v knjižnici, tudi ob računalniku ne jemo in ne pijemo.

11. Tiskanje in skeniranje bo namenjeno samo izdelavi nalog. Za uporabo tiskalnika bo potrebno plačati materialne stroške (glede na število listov in uporabo barvnega ali črno-belega tiska), zato dobro premislite, kaj boste dali tiskat.

Knjižnico vodita Sonja Drovenik in Matej Stele.

(Skupno 1.584 obiskov, današnjih obiskov 4)
Dostopnost