Strateška partnerstva

šolski koordinatorici: Nina Valenčič in mag. Katarina Vodopivec Kolar

Trajanje projekta: 1.9.2017 – 31.8.2019

Naslov projekta: Kalos Kagathos

Koordinatorji (Nosilci projekta): Švedska

Sodelujoče države: Poljska, Grčija, Slovenija

Na podlagi sklenjenega poznanastva v okviru mobilnosti v tujini ene izmed učiteljic v sklopu KA1 projektov smo bili povabljeni k sodelovanju v KA2 Erasmus projekt: Strateška partnerstva in uspešno pridobili nepovratna sredstva EU za izvedbo dvoletnega projekta.

UVODNO SREČANJE: Švedska, oktober 2017

Udeležili se ga bosta koordinatorici. Na tem srečanju se bodo partnerji spoznali, predstavili države, šolske sisteme ter predvsem delo šole in podrobno načrtovali sodelovanje v prihodnjih dveh letih (medsebojno spletno komuniciranje ter mobilnosti).

V okviru projekta so predvidene 4 mobilnosti, v vsako sodelujočo državo ena. V enem šolskem letu bosta izvedeni po dve mobilnosti, ki bodo trajale 5 delovnih dni in se jih bodo udeležili izbrani učenci in učitelji (6 učencev in 2 ali 3 učitelji) posameznih držav.

 

Predvidene mobilnosti:

 1. Poljska, marec 2018 (tema: KULTURA)
 2. Slovenija, april 2018 (tema: INOVACIJE pri TJA in vzgoja za trajnostni razvoj v zunanjem okolju, Slamnik št. 5, stran 23)
 3. Švedska, oktober 2018 (tema: PARTICIPACIJA OTROK – PARLAMENT)
 4. Grčija, april 2019 (tema: ŠPORT, TOLERANTNOST)

ZAKLJUČNO SREČANJE: Poljska, junij 2019

Udeležili se ga bosta koordinatorici. Na tem srečanju se bodo partnerji dogovorili o diseminaciji, doseženih ciljih in uspešnosti projekta. Prav tako se bodo dogovorili o pripravi zaključnega poročila.

Za našo državo, bo osrednji dogodek projekta potekal aprila 2018, v okviru Erasmus tedna, 23. 4. – 27. 4. 2018, ko bomo na OŠ Domžale gostili partnerje iz tujine (18 učencev in 8 učiteljev).

Pri gostovanju tujih partnerjev in izvajanju aktivnosti bodo sodelovali vsi učitelji, ki bodo za to izkazali interes, poglavitno vlogo pa bodo imeli učitelji, vključeni v oba KA1 Erasmus projekta, saj predstavlja ta projekt strateških partnerstev nadgradnjo obeh prejšnjih KA1 projektov.

Od učencev bodo na mobilnostih sodelovali izbrani devetošolci, pri gostovanju tujih partnerjev pa bodo sodelovali tudi izbrani osmošolci, ki bodo v okviru Erasmus krožka izkazali interes ter resno in dosledno sodelovali pri pripravah vseh potrebnih gradiv in aktivnosti. Pri tem bodo utrjevali in nadgrajevali komunikacijske veščine v angleškem jeziku ter nadgrajevali IKT znanja pri pripravi e-gradiv.

Načrtovane aktivnosti v Erasmus tednu, aprila 2018:

 • seznanitev z delom in utripom OŠ Domžale – gostovanje pri pouku,
 • ogled pouka angleščine po vertikali + CLIL,
 • ogled pouka naravoslovnih predmetov (raziskovalno-eksperimentalni pristopi),
 • pouk v naravi (okoljska vzgoja, izbirni predmeti, medpredmetno…)
 • projekti varovanja okolja (ekošola, šolski vrt, MEPI, šol. novinarstvo, krožki),
 • D DAY prireditev: predstavitev mednarodnega sodelovanja in šole v lokalni skupnosti (nastopi, krožki, projekti, aktivnosti, dosežki… vseh učencev na šoli) – sodelovanje z lokalno skupnostjo
 • OBISKI: PŠ Ihan, OŠ Roje, gimnazija Domžale
 • planinski pohod (v sodelovanju z MEPI),
 • ekskurzije (okvirno): Ljubljana, Kamnik, Arboretum, Bled, kras (Postojnska ali Škocjanska jama), obala…
 • CŠOD Burja, Seča (26.4. – 27. 4. 2018): delavnice teambuildinga in raziskovanja v naravnem okolju SLO obale + naravoslono-raziskovalni tabor – spodbujanje raziskovalne terenske kompetence.
(Skupno 267 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost