UMETNOST – PLES

Tedensko: 1 ura, letno: 35 ur

Izbirni predmet ples je namenjen učencem 4., 5., in 6. razreda. Učenci bodo s to uro pridobili eno uro gibanja na teden. Z različnimi, otrokom zanimivimi vsebinami, bomo uresničevali splošne cilje plesa v osnovnošolskem programu. Skrbeli bomo, da se bodo s primerno izbranimi vsebinami učenci ob plesnem udejstvovanju počutili prijetno.

Kaj je pravzaprav plesna umetnost?

Tu ne gre za učenje plesnih korakov in koreografij. Bistvo je povezanost med gibanjem in notranjim doživljanjem ter čustvovanjem; skozi gib izraziti tisto, kar čutimo, vidimo … Gre predvsem za razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti, kritičnega mišljenja, sodelovalnega dela…

Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno rastejo (razvoj učenčeve samozavesti, samopodobe, osebnostne in nacionalne identitete).

Učence uvajamo v svet plesa (gibanja) preko igre in izraznega giba. Pomemben je pristop ustvarjalnega gibanja  didaktično gibalne in rajalne igre, spoznavne igre, povezovalne igre, elementi plesa, plesno ustvarjanje, ogled plesne predstave in priprava odrske postavitve.. Preko teh dejavnosti se učenci sprostijo, izrazijo svoje tegobe, težave, doživetja, videnja …. So ustvarjalni, izražajo lahko likovne podobe, literarne stvaritve, so kreativni pravzaprav na vseh področjih in jih izrazijo skozi gib. Ples se tako povezuje medpodročno (izvedba gledališke igre, muzikla, glasbene pravljice …) kot tudi medpredmetno (družba, likovna umetnost, glasbena umetnost, šport, slovenščina, naravoslovje, matematika…).

(Skupno 38 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost