Umetnost – Ples

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 4., 5. in 6.

Predmet je enoleten oz. je projektno zasnovan, pri čemer učitelj v sodelovanju z učenci vsako leto na novo izbere tematiko in vsebine za uresničevanje ciljev predmeta. Cilje, zapisane v učnem načrtu, učitelj uresničuje selektivno glede na sposobnosti, spretnosti, motivacijo, interese in predznanja učencev.

Kaj je pravzaprav plesna umetnost?           

Tu ne gre za učenje plesnih korakov in koreografij. Pri plesni umetnosti si gibe izmišljamo, jih ustvarjamo, raziskujemo gibanje. Bistvo je povezanost med gibanjem in notranjim doživljanjem ter čustvovanjem; skozi gib izraziti tisto, kar čutimo, vidimo … Gre predvsem za razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti, kritičnega mišljenja, sodelovalnega dela…  

Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno rastejo (razvoj učenčeve samozavesti, samopodobe, osebnostne in nacionalne identitete). 

Učence uvajamo v svet plesa (gibanja) preko igre in izraznega giba. Pomemben je pristop  ustvarjalnega  gibanja ð didaktično gibalne, plesne in rajalne igre, plesna dramatizacija, improvizacija, pantomima, socialne igre in sproščanje. Preko teh dejavnosti se učenci sprostijo, izrazijo svoje tegobe, težave, doživetja, videnja …. So ustvarjalni, izražajo lahko likovne podobe, literarne stvaritve, so kreativni pravzaprav na vseh področjih in jih izrazijo skozi gib. Ples se tako povezuje medpodročno (izvedba gledališke igre, muzikla, glasbene pravljice …) kot tudi medpredmetno (družba, zgodovina, likovna umetnost, glasbena umetnost, šport, tuji jezik, slovenščina, naravoslovje…). 

Plesna umetnost je izredno primerna tudi za živahnejše otroke, saj je tu veliko gibanja v prostoru, kotaljenja in sproščanja napetosti. Številne nove raziskave so tudi pokazale, da gib pomembno vpliva, poleg psihomotoričnega razvoja, tudi na kognitivni in socialni razvoj.

(Skupno 169 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost