Umetnostna zgodovina – Življenje upodobljeno v …

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35 (32 ur – 9. razred)
Razred: 7., 8. in 9.

Umetnostna zgodovina je veda, ki obravnava zgodovino idej in njihov izraz v likovnih zvrsteh, zlasti arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu. Svet likovno izraženih misli, občutij in spoznanj povezuje s številnimi drugimi, zlasti humanističnimi predmeti. Namen izbirnega predmeta umetnostna zgodovina je, da učenca vpelje v svet umetnostnih spomenikov od davnine do naših dni in preko njih spozna umetnost in kulturo domačega in širšega (evropskega) okolja.

Posamezne sestavine predmeta dajejo široko kulturno izobrazbo, odpirajo vrata v svetovno in slovensko umetnost, širijo duhovno obzorje, dajejo življenjsko osmišljanje ter navajajo na sprejemanje raznolikega, raznoterih kvalitet.

Pouk izbirnega predmeta umetnostna zgodovina prepletajo prvine teoretičnega posredovanja (PPP, učbeniki, …), aktivna srečanja s spomeniki (obisk muzejev, galerij, strokovne ekskurzije) in aktivno izražanje prejetega znanja pri individualnih ali skupinskih projektnih nalogah.

Življenje upodobljeno v umetnosti – sociološko-antropološke okoliščine ljudi, ki so umetnost ustvarili; umetnostni slog kot slog družbe s pregledom spomenikov od prazgodovine do renesanse.

(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost