Select Page

Gledališki klub

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 8.

IME IZBIRNEGA PREDMETA: GLEDALIŠKI KLUB

Izbirni predmet gledališki klub je enoletni predmet za učence od 7. do 9. razreda, izberete pa ga učenci, ki vam je blizu gledališče in se želite o njem natančneje poučiti in si radi ogledate tudi kakšno izmed predstav.

OKVIRNI CILJI, VSEBINE:

Gledališki klub kot izbirni predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami (pojmi, problemskimi sklopi) in besedili. Povezan je s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih. Predmet nima namena oblikovati celovite gledališke predstave (kot dramski krožek), pač pa spoznavati značilnosti drame in gledališča z aktivno gledališko vzgojo učencev. Učenci pri pouku pridobivajo bralno in gledališko kulturo –naklonjenost do branja dramskih besedil ter gledaliških aktivnosti in obiskovanja gledaliških predstav, oblikujejo si stališča za prepoznavanje kakovostne predstave (vzgoja gledališkega občinstva), cenijo gledališko ustvarjalnost drugih narodov, razvijajo zanimanje za sprejemanje različnih gledaliških predstav (mladinsko gledališče in gledališče za odrasle, lutkovno gledališče, ulično gledališče, variete) in spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti.

GRADIVA, PRIPOMOČKI Velik črtni zvezek

POSEBNOSTI POUKA Učenci pri predmetu doživljajo in sooblikujejo prvine gledališke, lutkovne, radijske in filmske umetnosti. Pri pouku se ob gledanju in poslušanju gledaliških predstav, radijskih iger, filmov ter njihovih odlomkov seznanjajo z gledališkimi pojmi, npr. govor, komedija, komedija dell’ arte, tragedija, antična tragedija, opera, balet, režijska knjiga, elizabetinsko gledališče, W. Shakespeare, Molierove komedije, začetki slovenskega gledališča, sodobna slovenska komedija. Po ogledu predstave se učenci z učiteljem pogovarjajo o njej in jo vrednotijo. Predviden je ogled gledališke in/ali operne in/ali baletne predstave. Stroške vstopnice krijejo starši. Učenci bodo pridobili po eno ustno oceno v ocenjevalnem obdobju.

(Skupno 147 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost