URNIK KNJIŽNIC:

Knjižnica OŠ Domžale:

VSAK DAN:

od 8.00 do 8.20,

od 9.55 do 10.15,

od 11.50 do 14.00.

Knjižnica PŠ Ihan:

PONEDELJEK – SREDA in PETEK:

7.30 do 8.15,

9.55 do 10.15,

11.50 do 14.00.

ČETRTEK: zaprto!

Ob prvem obisku dobijo učenci izkaznico, ki jo morajo imeti s seboj ob izposoji ali vračanju knjig.  Če izkaznico izgubijo, morajo za novo plačati 0,21 €. Učencem, ki izkaznico izpolnijo, novo izkaznico dobijo brezplačno.

Učenci imajo knjige lahko izposojene 14 dni in jih lahko enkrat podaljšajo. Ne morejo podaljševati knjig za domače branje in za angleško bralno značko.

Knjig ne rezerviramo.

Ob koncu šolskega leta morajo učenci vrniti vse izposojene knjige. Če učenec knjigo izgubi ali jo uniči, jo mora nadomestiti z enako, če pa se take ne da več dobiti, pa z enakovredno. Ob takem dogodku naj se posvetuje s šolsko knjižničarko.

Knjižnico vodijo: Sonja Drovenik, Lucija Rifel (matična šola) in Matej Stele (podružnična šola Ihan).

 

Šolska knjižnica opravlja v vzgojno-izobraževalnem procesu šole štiri pomembne naloge:

1. Zagotavlja potrebno gradivo učiteljem za čim bolj kvalitetno delo v razredu.

2. Zagotavlja gradivo za domače branje učencev, za tekmovanja za bralno značko (slovensko, angleško, nemško in špansko), za Cankarjevo priznanje in strokovno gradivo za pripravo referatov.

3. Učence pri urah predmeta Knjižnično informacijska znanja usposablja za samostojne uporabnike šolske in ostalih vrst knjižnic. Pri tej medpredmetni povezavi spoznajo:

  • prostor šolske knjižnice,
  • kako so knjige razporejene po policah,
  • kako so opremljene,
  • spoznajo značilnosti slikanic,
  • primerjajo ljudsko in sodobno pravljico,
  • spoznajo razliko med leposlovjem in priročniki,
  • spoznajo značilnosti basni in stripa,
  • spoznajo različne literarne zvrsti v slikanicah,
  • spoznajo značilnosti pravljic,
  • spoznajo največje domače in svetovne pravljičarje,
  • seznanijo se s potjo knjige od ustvarjalca do uporabnika,
  • seznanijo se s knjižno zbirko,
  • seznanijo se s knjižničnim katalogom,
  • seznanijo se z informacijskimi viri,
  • ugotavljajo razlike med slovenskimi in tujimi ljudskimi pravljicami,
  • seznanijo se z vrstami slovarjev in njihovo uporabo,
  • seznanijo se z navajanjem virov in izdelavo seminarske naloge,
  • seznanijo se z nastankom in razvojem Univerzalne decimalne klasifikacije in njeno uporabo,
  • seznanijo se s priredbami,
  • seznanijo se s COBISS-om,
  • spoznajo fantastično pesnitev,
  • spoznajo vrste periodike,
  • naučijo pa se tudi pravil obnašanja v knjižnici.

4. Pri posameznih urah predmeta KIZ se izvaja tudi knjižna vzgoja. Njen namen je prek različnih metod dela vzbuditi učencem zanimanje za branje knjig, ki naj bi učencem prešlo v kri. Zato sodelujemo v projektu Rastem s knjigo in vzpodbujamo k branju za bralno značko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 3.716 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost