Pritožbena komisija

Glede na 60. c člen Zakona o osnovni šoli pritožbeno komisijo imenuje svet zavoda.

Komisija je sestavljena iz 10 članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole. V primeru pritožbe predsednik sveta imenuje izmed teh članov 5 članov, ki odločajo v posameznem primeru. Teh 5 članov pa je sestavljenih iz 3 predstavnikov strokovnih delavcev šole in 2 zunanjih članov (predstavnikov staršev in strokovnih delavcev druge šole).

Mandat pritožbene komisije je 4 leta, ista oseba pa se lahko imenuje za člana pritožbene komisije večkrat.
Odloča se z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani.

Naloga pritožbene komisije je odločanje o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oz. učenca in o drugih vprašanjih, kadar zakon tako določa, na način in v skladu s pogoji, ki so določeni v Poslovniku pritožbene komisije. Komisija lahko sprejme Poslovnik o svojem delu. Z vsebino boste seznanjeni takoj, ko bo sprejet.

Šolski predstavniki:

  • Tjaša Šuštaršič,
  • Darja Erminio,
  • Irena Pirš,
  • Mirjana Tušek,
  • Renata Avbelj,
  • Urška Tavčar.

Predstavnika staršev:

  • Petra Vidmar,
  • Slavica Štrukelj.

Zunanji predstavniki:

  • Ana Valič (OŠ Janka Kersnika Brdo),
  • Špela Lotus (OŠ Janka Kersnika Brdo).
(Skupno 2.182 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost