Select Page

Vizitka šole

Šola: Osnovna šola Domžale

Sedež: Bistriška cesta 19, 1230 Domžale (zemljevid)

Matična številka: 5082803000

Davčna številka: SI94835039 (smo davčni zavezanci)

E-pošta: os-domzale[afna]guest.arnes.si

Telefon: 01 7240 081

 

Podružnica: Podružnična šola Ihan

Sedež: Šolska ulica 5, 1230 Domžale (zemljevid)

Telefon: 01 7213 890

E-pošta: os-domzale[afna]guest.arnes.si

Vodja podružnice: Marta Krabonja

 

Katalog informacij javnega značaja: http://www.ijz.si/katalogi/90-osnovna-sola-domzale

 

Zaradi varnosti pred spletnimi zlorabami in napadi morate v naslovu elektronske pošte namesto [afna] ročno popraviti in zamenjati v znak @.

Ravnatelj

Uroš Govc

Telefon: 01 7240 081

E-pošta: uros.govc[afna]os-domzale.si

Pomočnica ravnatelja za predmetno stopnjo

Tanja Marčič

Telefon: 01 7240 087

 E-pošta: tanja.marcic[afna]os-domzale.si

Pomočnica ravnatelja za razredno stopnjo

Nataša Grom

Telefon: 01 7240 083

E-pošta: natasa.grom[afna]os-domzale.si

Tajnik VIZ

Silvo Narobe

Debora Hamp

Telefon: 01 7240 081

E-pošta: os-domzale[afna]guest.arnes.si

URADNE URE:

med 7.30 in 9.30 ter 10.30 in 14.00

Računovodski servis

Vizijaračunovodstvo d.d.

Spletna stran: http://www.vizija-racunovodstvo.si/

Knjigovodkinja

Jana Dagarin

Telefon: 01 7240 082

E-pošta: jana.dagarin[afna]os-domzale.si

URADNE URE:

med 7.30 in 10.30 ter 11.00 in 14.00

Psihologinja

Mira Marinšek

Telefon: 01 7240 088

E-pošta: mira.marinsek[afna]os-domzale.si

DELOVNI ČAS: od 7.00 do 15.00

Pedagog

Marko Hace

Telefon: 01 7240 088

DELOVNI ČAS: od 7.00 do 15.00

Knjižnica

Sonja Drovenik

Matej Stele

Telefon: 01 7240 085

E-pošta: sonja.drovenik[afna]os-domzale.si

DELOVNI ČAS:

odprta vsak delovni dan od 8.00 do 8.20, od 9.55 do 10.15 in od 11.50 do 14.10

Knjižnica Ihan

Matej Stele

E-pošta: matej.stele[afna]os-domzale.si

Vodja šolske prehrane

Veronika Škedelj

Telefon: 01 7240 082

Telefon kuhinja: 01 7240 086

E-pošta: veronika.skedelj[afna]os-domzale.si

Organizatorka računalniških dejavnosti

Mojca Kržič

E-pošta: mojca.krzic[afna]os-domzale.si

 

Podatki o ustanovitelju

Osnovno šolo Domžale je ustanovila skupščina Občine Domžale na 17. skupni seji Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora dne 5. 6. 1992.

Dne 4. 7. 1996, 4. 2. 1998, 21. 6. 2006 in 23. 5. 2007 je občinski svet Občine Domžale sprejel Odloke o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Domžale.

Osnovna šola Domžale je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon in akt o ustanovitvi. Odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Podružnična šola nima pooblastil v pravnem prometu.

 

Šolski okoliš 

a) za matično šolo: Bistriška cesta, Cesta talcev, Gostičeva ulica, Detelova ulica, Ješetova ulica, Kamniška cesta št. 7 – 18, Slamnikarska cesta, Kopališka cesta, Potočnikova ulica, Levstikova cesta, Ljubljanska cesta št. 73, 81, 85, 91 in dalje, Lobodova ulica, Murnova ulica, Rojska cesta, Sejmiška ulica, Gregorčičeva ulica, Mestni trg, Plečnikova ulica, Ulica Matija Tomca, Ulica Nikola Tesla, Ulica Ivana Pengova, Vegova ulica, Vodopivčeva ulica, Zupančičeva ulica, Miklošičeva ulica, Karantanska ulica, Zaboršt (Šumberška cesta, Krumperška ulica, Pot pod hribom, Pot za Bistrico, Ihanska cesta).

b) za PŠ Ihan: Goričica pri Ihanu, Selo pri Ihanu, Prelog (Bistriška cesta, Breznikova cesta, Drinova ulica, Krožna pot, Pod hribom, Prečna pot, Preloška cesta, Stara cesta, Tablarjeva ulica, Ul. Slavka Pengova), Ihan (Bistriška cesta, Breznikova cesta, Češminova cesta, Dragarjeva cesta, Drinova ulica, Emonska ulica I., II., in III., Igriška cesta, Ihanska cesta, Lipova ulica, Na Ledinah, Pokopališka cesta, Pot na žago, Šolska ulica, Taborska cesta), Dobovlje, Brdo.

(Skupno 2,269 obiskov, današnjih obiskov 7)