Karierna orientacija

 
Izšel je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2021/2022. Razpis je objavljen na spletni strani RS gov.si: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
 
 

Članek: Odločitev za poklic, 14-letniku naj pomagajo starši, 18-letnik pa naj prevzame več odgovornosti

Ni razloga, da ne bi sledili srcu. Lastni interes je najpomembnejši dejavnik pravilne izbire, saj ga navadno spremlja visoka motivacija in zavzetost za učenje novih znanj in spretnosti. (Steve Jobs)

Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni prvo veliko prelomnico v mladostnikovem življenju. Na učenčevo odločitev o tem vpliva veliko dejavnikov, in če se mladostnik ne odloči za gimnazijo, ta odločitev veliki meri pomeni tudi že odločitev za izbiro poklica ali vsaj poklicnega področja. Odločitev je odvisna od učenčevih značajskih lastnosti, interesov, sposobnosti, delovnih navad,  podpore in pritiska staršev, učnega uspeha, vpliva prijateljev, medijev in drugih dejavnikov in ne nazadnje tudi od karierne orientacije, ki jo nudita šola in območne službe Zavoda RS za zaposlovanje.

poklic

OSMI RAZRED

V osmem razredu se začne intenzivnejša poklicna orientacija v drugem ocenjevalnem obdobju, ko učence seznanimo s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in spletno stranjo Moja izbira (www.mojaizbira.si), na kateri lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in s tem tudi življenjski poti.

 • marec: dejavniki poklicnega izbora in sistem izobraževanja,
 • april, maj: Poklicni kažipot (http://www.mojaizbira.si/)
 • maj: testirajte se s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako.

DEVETI RAZRED

V devetem razredu učence seznanimo s srednješolskimi programi, postopki vpisa in štipendijami, sproti jih obveščamo o novostih, povezanih s srednjimi šolami.

Devetošolci imajo še enkrat možnost testiranja s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako.

Razpis za vpis je v elektronski obliki. Ko je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZKŠ), ga skupaj pregledamo. Vsi učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost se udeležijo informativnega dneva. Skupaj v šoli izpolnimo Prijave za vpis. Do konca možnosti prenosa prijav poteka individualno svetovanje o morebitni spremembi želenega programa. Ob koncu šolskega leta jih natančneje informiramo o možnostih štipendiranja.

 • celo leto: individualno svetovanje učencem in staršem ter posredovanje gradiva,
 • september: roditeljski sestanek na temo Kaj je treba upoštevati pri izbiri poklica,
 • oktober: izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti,
 • november: program poklicne orientacije za devetošolce,
 • november – januar: posvetovalni pogovori o karierni orientaciji (nivo izobraževanja, smer izobraževanja, poklicni interesi, …),
 • januar – marec: skupni pregled e-Razpisa za vpis v srednje šole ter izpolnjevanje Prijav za vpis v 1. letnik srednje šole,
 • februar: roditeljski sestanek za starše, kjer jih podrobneje seznanimo z vpisnimi postopki in roki za prijavo, s pomembnimi datumi in drugimi informacijami povezanimi z vpisom v srednjo šolo,
 • marec: individualno svetovanje ob morebitni spremembi programa in prenosu prijave,
 • maj – junij: seznanitev z možnostmi štipendiranja.

GENERACIJSKO TESTIRANJE S TESTOM SPOSOBNOSTI

Testiranje s testom sposobnosti MFBT (Multifaktorska testna baterija) je pomagalo pri oceni, na katerih poklicnih področjih bi bil lahko učenec uspešen. Rezultati so bili v veliko pomoč pri individualnem kariernem svetovanju in izbiri ustreznega izobraževalnega programa.

Z dopisom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje z dne 21. 1. 2013 smo bile šole seznanjene, da Zavod RS za zaposlovanje zaradi omejitve finančnih sredstev, ki jih je dobil za svoje delovanje, ne bo mogel izpeljati generacijskega testiranja učencev predzadnjega razreda osnovnih šol z MFBT.

Šole smo se v zvezi z možnostjo testiranja, da šole same krijejo stroške testiranja, obrnile na Kadis, ki je testiranje izvajal in dobile odgovor 21. 2. 2013: »Za enkrat še ni znano, če bo obstajala možnost, da šole same krijejo stroške testiranja. Težave predstavlja tiskanje odgovornih listov in standardizacija odgovorov. V kolikor bo dovolj šol zainteresiranih za izvedbo testiranja, se bo to omogočilo.«

POMEMBNE INFORMACIJE

Slovenski šolski sistem

Vrste srednjih šol

Rokovnik za vpis učencev v srednje šole 2024/25

Predstavitve srednjih šol

Spodnje meje točk (2011-2020)

Tabela za izračun točk

UPORABNE SPLETNE STRANI (za obisk spletne strani klikni na besedilo)

Poklicni kažipot E-svetovanje pri zaposlitvi in poklicni orientaciji Center RS za poklicno izobraževanje
Karierna orientacija Zavod RS za zaposlovanje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

KNJIGE

  O poklicih, moj poklic (Sophie Bordet, Nadine Mouchet, Henri Fellner)     

 

(Skupno 3.132 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost