Select Page

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov 2022/23

Seznam neobveznih izbirnih predmetov na OŠ Domžale
1. razred4., 5. in 6. razred7., 8. in 9. razred
AngleščinaNemščinaNemščina
Tehnika
Šport
Računalništvo
Umetnost – Likovna
Umetnost – Ples

Seznam neobveznih izbirnih predmetov na PŠ Ihan
1. razred4., 5. in 6. razred7., 8. in 9. razred
AngleščinaNemščinaNemščina
Tehnika
Šport
Računalništvo
Umetnost – Likovna
Umetnost – Ples

  

PODALJŠANO BIVANJE (PB) 

Podaljšano bivanje je na šoli organizirano kot razširjeni program osnovne šole. V letošnjem šolskem letu je na matični šoli v oddelke podaljšanega bivanja prijavljenih 61 prvošolcev ter 185 učencev iz ostalih razredov, na podružnični šoli pa 30 prvošolcev ter 56 učencev iz ostalih razredov. Skupaj je v oddelke OPB vključenih 332 učencev.

Na matični šoli bo podaljšano bivanje organizirano v 13 skupinah, na podružnici pa v 7 skupinah. Po zaključenem podaljšanem bivanju bodo učenci na odhod domov v spremstvu lahko počakali v dežurnem varstvu, ki ni del programa podaljšanega bivanja.

Potek dela v podaljšanem bivanju

1. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

Sprostitvene dejavnosti načrtuje učitelj. Pri načrtovanju se upošteva starost učencev, letni čas in potrebe učencev. Učitelj vsakodnevno načrtuje dejavnosti iz kulturno-umetniškega, delovno-tehničnega, športnega, zabavno-igralnega, ekološkega ali raziskovalnega področja.

2. KOSILO

Po zaključenem pouku učenci, vključeni v PB, odidejo na kosilo skupaj z učiteljico po vnaprej določenem razporedu. Pri kosilu učitelji navajajo učence na tiho, mirno in kulturno prehranjevanje in na spoštljiv odnos do hrane.

Do zaključka gradnje nove jedilnice na matični šoli bodo učenci kosilo jedli v učilnicah.

3. SAMOSTOJNO DELO

Učenje je pomemben del podaljšanega bivanja. Poleg reševanja šolskih/domačih nalog in samostojnega učenja učenci rešujejo dodatne naloge in berejo. Učenci domače naloge rešujejo sami, ves čas jih spremlja učitelj, ki jih po potrebi tudi spodbuja k delu in jim nudi pomoč.

4. **USMERJEN PROSTI ČAS Z DELAVNICAMI

Te potekajo po zaključenem samostojnem učenju in so vsakodnevno prilagojene aktualnim dogodkom, praznikom, letnemu času, vremenu, razpoloženju in utrujenosti učencev. Izvajajo se športno gibalne, likovne, ustvarjalne, oblikovne, jezikovne in druge družabne aktivnosti. Programe pripravijo učitelji po skupinah.

5. **NEUSMERJEN PROSTI ČAS

Zadnja ura podaljšanega bivanja je organizirana v združenih skupinah, kar pa po vrnitvi šolanja na daljavo ni bilo več dovoljeno, zato smo z ohranjanjem mehurčkov preprečevali širjenje okužb znotraj več oddelkov.  

6. **DEŽURNO VARSTVO

Ura dežurnega varstva ni del razširjenega programa šole in jo finančno ne krijejo sredstva pristojnega ministrstva. Na matični šoli je dežurno varstvo organizirano zaradi potreb staršev od 16. do 17. ure v okviru drugih nalog po navodilih ravnatelja.

1.1.1    JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je del razširjenega programa šole, a le za učence 1. razredov. V šol. letu 2021/2022 je na matični šoli prijavljenih v jutranje varstvo 38 prvošolcev ter 56 učencev iz ostalih razredov, na podružnični šoli pa 25 prvošolcev ter 32 učencev iz ostalih razredov.

Skupaj je v jutranje varstvo prijavljenih 151 učencev.

Za učence 1. razreda sta prvi dve uri jutranjega varstva pred začetkom pouka financirani iz sredstev MIZŠ,  za ostale učence se bo izvajalo jutranje varstvo kot del nadstandardnega programa. Mesečni prispevek staršev za učence od 2. do 5. razreda bo v letošnjem šolskem letu predvidoma 22 eur.

1.1.2    *INTERESNE DEJAVNOSTI

Šola v sklopu razširjenega programa organizira izven pouka številne interesne dejavnosti z namenom, da bi učencem omogočila odkrivanje in razvijanje talentov ter jih usmerjala in vzgajala za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Dejavnosti niso vezane na učni program in so namenjene predvsem sprostitvi in razvijanju raznovrstnih spretnosti, oblikovanju osebnostne kulture in navad aktivnega druženja ter prepoznavanju pomena prostovoljnega dela. Kot take vplivajo na razvoj osebne razgledanosti učencev in na širino vseživljenjskega znanja. Učenci interesne dejavnosti izbirajo in se vanje vključujejo prostovoljno.

V šolskem letu 21-22 se bodo začele izvajati v začetku oktobra in se bodo izvajale do konca maja na dva vzporedna načina:

Ponudba interesnih dejavnosti na matični šoli in na podružnici (priloga 5).

*V času Covid-Sars-2 se bodo interesne dejavnosti odvijale prilagojeno ali pa sploh ne. V septembru se interesne dejavnosti ne bodo izvajale. V nadaljevanju šolskega leta pa se morda bodo izvajale, a le pod pogojem, da bo to dovoljevala zdravstvena shema v državi in v skladu z navodili MIZŠ, priporočili NIJZ in v skladu z dokumentom Šolska pravila COVID-19.

 

 

 

PLAVALNI TEČAJ

20-urni plavalni tečaj bo potekal za vse oddelke 3. razreda od  27. 9. do 1. 10. 2021 in od 4. do 8. 10. 2021 v kranjskih bazenih. Vodja plavalnega tečaja je Irena Pirš, učiteljica 3. b.

Dežurstvo:

  • Informator:
    • pred glavnim vhodom v šolo pred poukom in na hodniku pred avlo, od 6.00 do 8.20.
  • Strokovni delavci:
    • v času malice: v jedilnici, v učilnicah, v avli ter na vseh hodnikih,
    • v času kosila: pred in v jedilnici,
    • v učilnicah med varstvom čakajočih učencev.
(Skupno 4.010 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost