Select Page

Kemija v življenju

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 32
Razred: 9.

Izbirni premet je enoletni. Izberejo ga lahko le učenci 9. razreda. Izbirni predmet Kemija v življenju je sestavljen iz treh modulov:  

 • Tekmovanje snovi (kromatografija),
 • Svet brez barv bi bil dolgočasen (spoznavanje naravnih barvil) in  
 • Kemija tudi diši (eterična olja).

Predstavitev predmeta:

 • Učenci spoznajo, da so metode ločevanja zmesi in analize sestavin zmesi ključne tako v kemijskem raziskovanju kakor tudi v medicini, kmetijstvu in v industriji za čiščenje in analize plinov, prsti, voda, proteinov, ogljikovih hidratov, barvil, nafte in zemeljskega plina, v medicinski diagnostiki in podobno.
 • Spoznajo kromatografijo kot pomembno tehniko čiščenja in ločevanja zmesi kakor tudi tehniko za analizo naravnih in sinteznih snovi.
 • S povezovanjem znanj iz kemije, biologije, fizike, zgodovine, umetnosti in gospodinjstva učenci proučijo naravna barvila in eterična olja, njihovo kemijsko zgradbo, izolacijo, lastnosti in uporabo ter vplive na celostni družbeni razvoj.
 • Spoznajo in preverijo pomen poskusov v raziskovanju, se naučijo načrtovati poskuse, zbirati in vrednotiti ter predstavljati podatke; naučijo se uporabljati baze podatkov in programe za 3D-prikaze zgradbe molekul.

Delo bo potekalo kot:

 • eksperimentalno delo,
 • iskanje podatkov,
 • terensko delo, opazovanje,
 • diskusija, predstavitev in analiza rezultatov, ugotovitev.
(Skupno 254 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost