NIP – Nemščina

NEMŠČINA – DRUGI TUJI JEZIK

Tedensko: 2 uri, letno: 70 ur

Zakaj se učiti nemškega jezika?

Če je znanje angleščine v današnjem svetu nujno, pa znanje nemščine daje dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot, saj nam lahko olajša stike z drugimi ljudmi in kulturami ter širi možnosti zaposlitve. V prostoru Evrope je nemščina (jezik naših sosedov Avstrijcev, ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev) številčno najmočneje zastopan jezik in verjetno je tudi zato najpogosteje izbrani drugi tuji jezik v Sloveniji.

Temeljni cilji neobveznega izbirnega predmeta

Pri drugem tujem jeziku je večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti. Od jezikovnih spretnosti sta v ospredju poslušanje in govorjenje. Priporočljivo je, da z učenjem nemščine učenci nadaljujejo tudi v 5. in 6. razredu. Kontinuiteta učenja je namreč ključnega pomena za trajnost znanja.

Na kakšen način se bomo učili nemščine?

Pouk bo potekal skozi igro vlog, intervjuje, pesmi, kratke dramatizacije in igre. Pri pisanju se bomo omejili na zapis preprostih besednih zvez in stavkov. Razvijali bomo tudi pozitiven odnos do tuje kulture, saj bomo navezali stike s šolami iz tujine (Zoom) in povabili v razred tujejezičnega učitelja. Učenci bodo po lastni želji v okviru pouka nemščine sodelovali pri nemški bralni znački Epi Lesepreis.

Teme, predvidene za drugo triado

• Jaz: osebni podatki
• Šola: razred, učilnica, šolske potrebščine, šolski vsakdanjik, poklici
• Dom in družina: člani družine, prijatelji, sošolci, hiša, stanovanje, vsakdanja opravila
• Prosti čas: konjički, šport, igre
• Oblačila in obutev
• Jedi in pijače: obroki hrane, priprava hrane
• Čas: ure, dnevi, deli dneva, letni časi, koledar
• Telo in zdravje: deli telesa, nega telesa, osebna higiena, zdrava prehrana, bolezni
• Naravno okolje: vreme, narava, pokrajina, mesto, kraj, živali
• Prazniki: rojstni dan, božič … vabilo, voščilo
• Mesto, stavbe, opis poti
• Pesmice, igre, uganke, rime, zgodbice
(Skupno 406 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost