Umetnostna zgodovina – Kaj nam govorijo umetnine

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35 (32 ur – 9. razred)
Razred: 7., 8. in 9.

Umetnostna zgodovina je veda, ki obravnava zgodovino idej in njihov izraz v likovnih zvrsteh, zlasti arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu. Svet likovno izraženih misli, občutij in spoznanj povezuje s številnimi drugimi, zlasti humanističnimi predmeti. Namen izbirnega predmeta umetnostna zgodovina je, da učenca vpelje v svet umetnostnih spomenikov od davnine do naših dni in preko njih spozna umetnost in kulturo domačega in širšega (evropskega) okolja.

Posamezne sestavine predmeta dajejo široko kulturno izobrazbo, odpirajo vrata v svetovno in slovensko umetnost, širijo duhovno obzorje, dajejo življenjsko osmišljanje ter navajajo na sprejemanje raznolikega, raznoterih kvalitet.

Pouk izbirnega predmeta umetnostna zgodovina prepletajo prvine teoretičnega posredovanja (PPP, učbenik Kaj nam govorijo umetnine), aktivna srečanja s spomeniki (obisk muzejev, galerij, strokovne ekskurzije) in aktivno izražanje prejetega znanja pri individualnih ali skupinskih projektnih nalogah.

Kaj nam govorijo umetnine – uvod v umetnostno zgodovino, zvrsti likovne umetnosti, spoznavanje s temeljnimi ikonografskimi pojmi, mitološke in nabožne upodobitve, simbolika rastlin in živali, …

(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost