Select Page

Šolska knjižnica v PŠ Ihan

Šolska knjižnica je odprta vsak

PONEDELJEK in SREDA

11.55 do 15.00

TOREK in ČETRTEK

7.30 do 8.20   in  9.55 do 10.10

PETEK

11.55 do 12.40  in  13.45 do 15.00

 

                                   sova-za-sovua

Delo v šolski knjižnici je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Knjižničarka se s svojim delom na različne načine vključuje v pouk in ostale dejavnosti. V šolski knjižnici vas čaka Matej Stele.

Njen glavni cilj je vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika vseh vrst knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov. Za dosego tega cilja poteka v knjižnici individualno pedagoško delo ob izposoji, delo s skupinami pri urah knjižnično – informacijskih znanj in bralna značka – oblika vzpodbujanja leposlovnega branja, ki pomaga učence vzgojiti v vseživljenjske bralce.

Nekoč bo mogoče naročiti knjige tudi elektronsko, do takrat pa jih poišči v sistemu COBISS.

Seznam knjig za bralno značko:

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

(Skupno 464 obiskov, današnjih obiskov 1)